İnkılap tarihi

Ç Çevrimdışı

çubuk prenses

New member
1- TBMM’nin düzenli birlikleri ile ilk zafer kimlere karşı kazanılmıştır?

A)Ruslara B) Yunanlılara

C)Ermenilere D)Fransızlara2- 1878 Berlin Antlaşmasıyla Ruslara bıraktığımız Kars, Ardahan ve Artvin hangi antlaşmayla tekrar ana vatana katılmıştır?

A) Gümrü Ant. B) Ankara Ant.

C) Mondros Ant. D) Lozan Ant.3- TBMM Hükümeti’nin batılı devletlerce resmen tanınmasını sağlayan Londra Konferansı hangi savaştan sonra toplanmıştır?

A) I. İnönü Sav. B) II. İnönü Sav.

C) Sakarya Sav. C) Büyük Taarruz4- TBMM hangi savaştan sonra M. Kemal’e Mareşallik ve gazilik unvanını verdi?

A) I. İnönü B) II. İnönü

C) Sakarya D) Büyük Taarruz5- Doğu Trakya’yı savaşmadan aldığımız antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lozan Ant. B) Ankara Ant.

C) Mudanya Atş. Ant. D) Gümrü Ant.6- Aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde kuzeydoğu sınırımızı belirlemeye yönelik kararlar alınmamıştır?

A) Gümrü Antl. B) Kars Ant.

C) Ankara Ant. D) Moskova Ant.7- Lozan Antlaşmasında hangi ülke ile olan sınırımızın görüşülmesi sonraya bırakılmıştır?

A) İran B) Irak C) Yunanistan D) Ermenistan S.8- İstiklal Marşımızın kabul tarihi hangisidir?

A) 11 Ekim 1922 B) 13 Eylül 1921

C) 12 Mart 1921 D) 16 Mart 19219- Aşağıdakilerden hangisi ile Temsil Heyeti İstanbul hükümetince tanınmıştır?

A) Amasya Görüşmesi B) Amasya Genelgesi

C) Erzurum Kongresi D) Sivas Kongresi10- I – Erzurum Kongresi

II- Amasya Görüşmesi

III- Sivas Kongresi

IV- Amasya Genelgesi

Yukarıdaki olaylar oluş sırasına göre hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) I, II, III, IV B) III, II, I, IV

C) IV, I, III, II D) II, I, IV, III11- Doğu Anadolu’da bağımsız bir devlet kurmak isteyen millet aşağıdakilerden hangisidir?A) Fransızlar B)Ermeniler C) İngilizler D)Yunanlılar12- - İki taraftan birinin tanımadığı antlaşmayı diğeri de tanımayacaktı

- Sovyetler Birliği kapitülasyonların kaldırılmasını kabul ediyordu.

Yukarıdaki maddeler aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde geçmektedir?

A) Londra Antlaşması B) Ankara Antlaşması

C) Paris Konferansı D) Moskova Antlaşması13- TBMM, batı cephesinde kimlere karşı savaşmıştır?

A) Yunanlılara B) Ermenilere

C) Fransızlara D) İngilizlere14- Saltanat, aşağıdaki tarihlerden hangisinde kaldırılmıştır?

A) 23 Nisan 1920 B) 29 Ekim 1923

C) 1 Kasım 1922 C) 13 Eylül 192115- Mustafa Kemal; “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir! İleri!” emrini hangi savaşta vermiştir?A) Sakarya Savaşı B) Büyük Taarruz

C) I. İnönü Savaşı D) II. İnönü Savaşı16- - Damat Ferit Paşa hükümeti düştü.

- Temsil heyetinin başına M. Kemal getirildi.

Yukarıdaki açıklamalar hangi kongrede meydana gelmiştir?

A) Amasya Genelgesi B) Erzurum Kongresi

C) Amasya Görüşmesi D) Sivas Kongresi17- Sanayi inkılabı (devrimi) aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?

A) Reformla

B) Buharın Enerji olarak kullanılmasıyla

C) Tekerleğin Bulunmasıyla

D) Coğrafi Keşiflerle18- Aşağıdaki ittifak devletleri ve I. Dünya Savaşı sonunda yaptıkları antlaşmalar eşleştirilmiştir. Yanlış olanı hangisidir?

A) Almanya – Brest Litovsk

B) Macaristan – Triyanon

C) Bulgaristan – Neuilley

D) Avusturya – Sait Germain19- TBMM hükümeti 20 Ekim 1921 tarihli Ankara Antlaşmasını aşağıdaki devletlerden hangisi ile yapmıştır?A) Yunanlılar B) Ruslar C) İngilizler D)Fransızlar20- Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı’nın sonuçlarından birisi değildir?

A) Yunan ordusu savunma, Türk ordusu taarruz durumuna geçti.

B) TBMM, Mustafa Kemal’e Mareşallik unvanını verdi.

C) Kapitülasyonlar kaldırıldı.

D) Kafkas cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması imzalandı.1- - İki taraftan birinin tanımadığı antlaşmayı diğeri de tanımayacaktı- Sovyetler Birliği kapitülasyonların kaldırılmasını kabul ediyordu.

Yukarıdaki maddeler aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde geçmektedir?

A) Londra Antlaşması B) Ankara Antlaşması

C) Paris Konferansı D) Moskova Antlaşması2- TBMM, batı cephesinde kimlere karşı savaşmıştır?

A) Yunanlılara B) Ermenilere

C) Fransızlara D) İngilizlere3- Saltanat, aşağıdaki tarihlerden hangisinde kaldırılmıştır?

A) 23 Nisan 1920 B) 29 Ekim 1923

C) 1 Kasım 1922 C) 13 Eylül 19214- Mustafa Kemal; “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir! İleri!” emrini hangi savaşta vermiştir?A) Sakarya Savaşı B) Büyük Taarruz

C) I. İnönü Savaşı D) II. İnönü Savaşı5- - Damat Ferit Paşa hükümeti düştü.

- Temsil heyetinin başına M. Kemal getirildi.

Yukarıdaki açıklamalar hangi kongrede meydana gelmiştir?

A) Amasya Genelgesi B) Erzurum Kongresi

C) Amasya Görüşmesi D) Sivas Kongresi6- Sanayi inkılabı (devrimi) aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?

A) Reformla

B) Buharın Enerji olarak kullanılmasıyla

C) Tekerleğin Bulunmasıyla

D) Coğrafi Keşiflerle7- Aşağıdaki ittifak devletleri ve I. Dünya Savaşı sonunda yaptıkları antlaşmalar eşleştirilmiştir. Yanlış olanı hangisidir?

A) Almanya – Brest Litovsk

B) Macaristan – Triyanon

C) Bulgaristan – Neuilley

D) Avusturya – Sait Germain8- TBMM hükümeti 20 Ekim 1921 tarihli Ankara Antlaşmasını aşağıdaki devletlerden hangisi ile yapmıştır?A) Yunanlılar B) Ruslar C) İngilizler D)Fransızlar9- Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı’nın sonuçlarından birisi değildir?

A) Yunan ordusu savunma, Türk ordusu taarruz durumuna geçti.

B) TBMM, Mustafa Kemal’e Mareşallik unvanını verdi.

C) Kapitulasyonlar kaldırıldı.

D) Kafkas cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması imzalandı.10- TBMM’nin düzenli birlikleri ile ilk zafer kimlere karşı kazanılmıştır?

A)Ruslara B) Yunanlılara

C)Ermenilere D)Fransızlara11- 1878 Berlin Antlaşmasıyla Ruslara bıraktığımız Kars, Ardahan ve Artvin hangi antlaşmayla tekrar ana vatana katılmıştır?

A) Gümrü Ant. B) Ankara Ant.

C) Mondros Ant. D) Lozan Ant.12- TBMM Hükümeti’nin batılı devletlerce resmen tanınmasını sağlayan Londra Konferansı hangi savaştan sonra toplanmıştır?

A) I. İnönü Sav. B) II. İnönü Sav.

C) Sakarya Sav. C) Büyük Taarruz13- TBMM hangi savaştan sonra M. Kemal’e Mareşallik ve gazilik unvanını verdi?

A) I. İnönü B) II. İnönü

C) Sakarya D) Büyük Taarruz14- Doğu Trakya’yı savaşmadan aldığımız antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lozan Ant. B) Ankara Ant.

C) Mudanya Atş. Ant. D) Gümrü Ant.15- Aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde kuzeydoğu sınırımızı belirlemeye yönelik kararlar alınmamıştır?

A) Gümrü Antl. B) Kars Ant.

C) Ankara Ant. D) Moskova Ant.16- Lozan Antlaşmasında hangi ülke ile olan sınırımızın görüşülmesi sonraya bırakılmıştır?

A) İran B) Irak C) Yunanistan D) Ermenistan S.17- İstiklal Marşımızın kabul tarihi hangisidir?

A) 11 Ekim 1922 B) 13 Eylül 1921

C) 12 Mart 1921 D) 16 Mart 192118- Aşağıdakilerden hangisi ile Temsil Heyeti İstanbul hükümetince tanınmıştır?

A) Amasya Görüşmesi B) Amasya Genelgesi

C) Erzurum Kongresi D) Sivas Kongresi19- I – Erzurum Kongresi

II- Amasya Görüşmesi

III- Sivas Kongresi

IV- Amasya Genelgesi

Yukarıdaki olaylar oluş sırasına göre hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) I, II, III, IV B) III, II, I, IV

C) IV, I, III, II D) II, I, IV, III20- Doğu Anadolu’da bağımsız bir devlet kurmak isteyen millet aşağıdakilerden hangisidir?A) Fransızlar B)Ermeniler C) İngilizler D)Yunanlılar
 
S Çevrimdışı

skol

New member
Ynt: İnkılap tarihi

Doğru cevaplarıda ben vereyim o zaman :)
İlk 20 soru:

1-B 11-B
2-A 12-D
3-A 13-A
4-C 14-C
5-C 15-B
6-C 16-D
7-B 17-B
8-C 18-A
9-A 19-D
10-C 20-C

Diğer sorularda aynı zaten, iyi çalışmalar...
 
Geri
Üst