Günün hadis-i Şerifi

umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: Günün hadis-i Şerifi

Zenginlik mal çokluğuyla değildir. Bilakis zenginlik göz tokluğuyladır.
Buhari, Rikak 15
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: Günün hadis-i Şerifi

Ebû'd-Derdâ radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Kim, (din) kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. "
Tirmizî, Birr 20 (IV, 327)
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: Günün hadis-i Şerifi

Mü'minlerin emîri Ebû Hafs Ömer ibni Hattâb radıyallahu anh, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim, dedi: "Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır."
Buhârî, Bed'ü'l-vahy 1, (I, 2)
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: Günün hadis-i Şerifi

İbn Ömer'in (r.ahm.) rivayet ettiğine göre: Hz. Peygamber (a.s.), kardeşine utanma nasihati vermekte olan bir adamı duyunca "utanmak imandandır" buyurdu.
Müslim, İman, 59 (l, 63
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: Günün hadis-i Şerifi

Allah'ım! Nefsime takvasını (günahlardan sakınma duygusu) ver ve onu (her türlü günahtan) temizle, Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Onun koruyucusu ve efendisi de sensin.
Müslim, "Zikir", 73
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: Günün hadis-i Şerifi

Zenginlik mal çokluğuyla değildir. Bilakis zenginlik göz tokluğuyladır. Buhari, Rikak 15
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: Günün hadis-i Şerifi

Allah'ım! (rahmetini) umarak, (azabından) korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım.
Buhârî, "Vudu", 75
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: Günün hadis-i Şerifi

Cerir b. Abdullah (r.a.) şöyle anlatıyor: "Ben, Allah Resulü (a.s.) ile namaz kılmak, zekât vermek ve her Müslümana nasihat etmek (hayır ve iyilik öğretmek) üzere sözleştim."
Müslim, İman, 97 (l, 75)
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: Günün hadis-i Şerifi

Allah'ım! Yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlâkımı da güzelleştir.
İbn Hanbel,el-Müsned, I, 403
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: Günün hadis-i Şerifi

Allah'ım! Açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık, ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten de sana sığınırım. Çünkü hainlik, ne kötü bir sırdaştır.
İbn Mâce, "Et'ime", 53
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: Günün hadis-i Şerifi

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Haset etmekten sakının. Zira, ateşin odunu (veya otları) yiyip bitirdiği gibi haset de iyilikleri yer bitirir. "
Ebû Dâvûd, Edeb 44. (v, 208)
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: Günün hadis-i Şerifi

Gerçek pehlivan öfkelendiği zaman nefsine hakim olabilen kimsedir.
Müslim, Birr 30 (2608)
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: Günün hadis-i Şerifi

(Allah Rasûlü) “Din nasihattır/samimiyettir” buyurdu. “Kime Yâ Rasûlallah?” diye sorduk. O da; “Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara” diye cevap verdi.

Müslim, İmân, 95.

2
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: Günün hadis-i Şerifi

Hasedden kaçının. Çünkü o, ateşin odunu yakıp tükettiği gibi bütün hayırları yer tüketir.
Ebu Dâvud, Edeb 52, (4903)
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: Günün hadis-i Şerifi

Hasedden kaçının. Çünkü o, ateşin odunu yakıp tükettiği gibi bütün hayırları yer tüketir.
Ebu Dâvud, Edeb 52, (4903)
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: Günün hadis-i Şerifi

"Rabbimiz! Şüphesiz sen, hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah va'dinden dönmez.
Âl-i imrân, 3/9
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: Günün hadis-i Şerifi

Hasedden kaçının. Çünkü o, ateşin odunu yakıp tükettiği gibi bütün hayırları yer tüketir.
Ebu Dâvud, Edeb 52, (4903)
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: Günün hadis-i Şerifi

Hasedden kaçının. Çünkü o, ateşin odunu yakıp tükettiği gibi bütün hayırları yer tüketir.
Ebu Dâvud, Edeb 52, (4903)
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: Günün hadis-i Şerifi

"Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak Kadir gecesini ibâdetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Teravih, 2; Müslim, Salât, 25)
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: Günün hadis-i Şerifi

"Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak Kadir gecesini ibâdetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Teravih, 2; Müslim, Salât, 25)
 
Geri
Üst