Türkiye Tarihi- Anadolu'ya akınlar

A Çevrimdışı

aynur

New member
TÜRKİYE TARİHİ
26 Ağustos 1071 Malazgirt savaşı ile Türkiye tarihi başlar.
a) Anadolu’nun fethi dönemi (Saltuklular, Mengücekler, Danişmentler, Artuklular)
b) Türkiye Selçuklu dönemi (1075 – 1308)
c) Anadolu Türk Beylikleri dönemi (Osmanoğulları, Karamanoğulları, Germiyanoğ .vb.)
d) Osmanlı Devleti dönemi (1299-1920)
e) Türkiye Cumhuriyeti Dönemi

Anadolu, Coğrafyası yeryüzünde kıymetli bölgelerden biridir. Avrupa ile Asya arasında köprü durumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Anadolu iklim özellikleri, yeryüzü şekilleri insan yaşayışını kolaylaştırıcı niteliktedir.
Bu özelliklerinden dolayı, tarih boyu pek çok kültüre beşiklik yapmış ve üzerinde devletler kurulmuştur. Bu da Türkiye topraklarına tarihte ve günümüzde dış tehdidi sürekli hissedilen bir ülke yapmıştır.
Türklerden önce Anadolu’ya gelerek devlet kurup medeniyet geliştiren toplumlar; Hitit, Frig, Lidya, Urartu, İyon ve Romalılardır. Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldığında, Anadolu Doğu Roma’nın (Bizans’ın) hissesine düştü. Selçuklu Türkleri, Anadolu kapılarına geldiğinde, Anadolu Bizans’ın elinde bulunuyordu. Yalnız Anadolu topraklarına çok önceden geldikleri bilinmektedir. Çeşitli dönemlerde askeri amaçla Anadolu’ya gelen Türkler, bu seferlerden sonra geri dönmüşlerdir.
ANADOLU’YA İLK TÜRK AKINLARI
1-Anadolu’ya ilk Türk akını Avrupa Hun Devleti tarafından yapılmıştır. Yerleşme maksadı yoktur.
2-Anadolu’ya ikinci büyük akın; Sabar (Sibir) Türklerince yapıldı.
3-Anadolu’ya üçüncü Türk girişi Abbasi hizmetindeki Türklerce yapıldı.
Not:Anadolu’ya yapılan ilk Türk akınlarında yerleşme amacı güdülmedi. Ancak bu akınlar yapılan dönemler itibariyle, siyasi, askeri açıdan önemli sonuçlar doğurdu.
 
Geri
Üst