Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Olayları -test 1

A Çevrimdışı

a_y

New member
1. Aşağıdaki devletlerden hangisi Karlofça Antlaşması'na katılmamıştır?

A) Avusturya
B) Venedik
C) Lehistan
D) Rusya

2. Aşağıda, Osmanlı padişahları ile dönemlerinde meydana gelen olaylar verilmiştir. Hangisi yanlıştır?

A) Sultan II. Osman - Hotin Kalesi'nin kuşatması
B) Sultan III. Mehmet - Avusturya ordusunun Haçova'da yenilmesi
C) Sultan IV. Murat - Bağdat Seferi
D) Sultan II. Süleyman - Zitvatoruk Antlaşması

3. Osmanlı Devleti 17. yüzyıl boyunca pek çok Avrupa devletiyle savaşmıştır.
Aşağıdaki devletlerden hangisi bunlar arasında yer almaz?

A) Lehistan
B) Fransa
C) Avusturya
D) Venedik

4. Osmanlı İmparatorluğu'nda
I. 1512-1520 yıllarına Yavuz,
II. 1520-1566 yıllarına Kanuni,
III.1564-1579 yıllarına Sokullu,
IV.1656-1691 yıllarına Köprülüler dönemi denmiştir.
Bu durumlara bakarak Osmanlı tarihindeki dönemlerin adlandırılmasında nasıl bir yol izlendiği söylenebilir?

A) Dönemlerin önemli olayları gözönüne alınmıştır.
B) O yıllarda tarihin akışında rol oynayan kişilere bakılmıştır.
C) Dönemler, devlet yönetiminde en uzun kalanlara göre adlandırılmıştır.
D) Birbirine benzeyen padişah isimlerinin karıştırılmaması önemli sayılmıştır.

5. Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerine göre daha önce olmuştur?

A. II. Viyana Kuşatması
B. Bucaş Antlaşması
C. Kasr-ı Şirin Anlaşması
D. Karlofça Antlaşması

6. 17.yy'da Osmanlı Devleti'nde başkentte ve eyaletlerde görev yapan devlet adamlarının yanlış tutumları aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A. Yenilik hareketlerine
B. Dış müdahalelere
C. Ekonomik refaha
D. İç isyanlara

7. Osmanlı Devleti'nde ilk bütçeyi aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?

A. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
B. Fazıl Ahmet Paşa
C. Tarhuncu Ahmet Paşa
D. Damat İbrahim Paşa

8. Aşağıdakilerden hangisi 17. yy'da yapılan yeniliklerin özelliği değildir?

A. Eyaletlerde güvenliği sağlama
B. Orduyu disiplin altına alma
C. Avrupa'dan yararlanma
D. Kuvvete başvurma

9. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi sonrasında, Avrupa'da Osmanlı Devleti'ne karşı "Kutsal İttifak" kurulmuştur?

A) Viyana'nın ikinci kez kuşatılması
B) Merzifonlu Kara Mustafa Paşanın Lehistan ordularına mağlup olarak Belgrat'a çekilmesi
C) Girit adasının fethedilerek Hrıstiyanların bölgeden çıkartılması
D) Haçova Meydan Savaşının kazanılması

10. Avusturya ile 1606 yılında imzalanan Zitvatoruk Antlaşmasında şu kararlar alınmıştır.
-Eğri, Kanije ye Estergon kaleleri Osmanlılara kalacak
-Avusturya'nın her yıl ödediği vergi kaldırılacak
-Avusturya İmparatoru, Osmanlı padişahına eşit sayılacak
-Avusturya savaş tazminatı ödeyecek
Buna göre antlaşma, Osmanlı devleti ile Avusturya arasındaki sorunların hangisine çözüm getirmemiştir?

A) Sınırların nasıl olacağı
B) Devlet başkanlarının karşılıklı siyasal konumları
C) Savaş zararlarından kimin sorumlu olduğu
D) Ticari ilişkilerin ne biçimde yürüyeceği
 
A Çevrimdışı

a_y

New member
Ynt: Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Olayları -test 1

benim cevaplarım
1D
2D
3B
4B
5C
6D
7D
8C
9A
10C SİZİNKİLERİDE BEKLİYORUM!!!!! :)
 
Geri
Üst