Yıl Sonu Eğitim Bölgesi Tarih Zümresi

M Çevrimdışı

memnuni

New member
KARAMÜRSEL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2008/2009EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI TARİH DERSİ SENE SONU İLÇE ZÜMRESİDİR.

Toplantı Tarihi:18.06.2008
Toplantıya Katılanlar:M.Tuncer Tunç,Mustafa Bat,İlhami Yıldız,Ş.Şebnem Duran,Ahmet Can Köse,Ümmühan Özişli,Sönmez Aydın,

Gündem:
1-Açılış ve Yoklama
2-2008/2009 Eğitim ve öğretim yılının
a-Başarı/başarısızlık yönünden
b-Ders programları yönünden
c-İşleniş yönünden
d-Ders araç gereçleri yönünden değerlendirilmesi
3-Dilek ve temenniler

Gündem maddelerine geçildi.Anadolu Lisesi ve 100.Yıl Ç.P.L.öğretmenlerine haber verilemediğinden toplantıya katılamadıkları anlaşılmıştır.
2.maddenin görüşülmesine geçildi.
Zümre başkanı M.Tuncer Tunç sırasıyla herkese söz verdi.
Mustafa BAT:Karamürsel Lisesinde Ders başarısının lise 1.sınıflarda %70’ler civarında olduğunu,10.ve 11.sınıflarda başarının oldukça yüksek olduğunu söyledi.Başarının arttırılmasında projeksiyon makinesı ve bilgisayar gibi teknik malzemelerin kullanılması ve görsel malzemenin kullanımının başarıyı arttırdığını,konuların pekiştirilmesini sağladığını,kısa konu tekrarlarına imkan verdiğini söyledi.Ancak ekledi;Eldeki görsel malzemenin müfredata da uyması gerekiyor.Bu konuda sıkıntı olduğunu söyledi.
9.sınıf müfredatının kısaltılmış olmasından memnun olduğunu söyledi.Ders kitaplarından memnunum dedi.Lise 2 tarih dersinin TM şubelerinde 2 saat olmasının sıkıntı yarattığını kültür ve uygarlık konularına zaman kalmadığını söyledi.Tm şubelerinde tarih dersinin haftada 3 saate çıkarılması veya siyasi tarih konularının kısaltılmasını temenni etti.2.Meşrutiyet sonrası konularının Lise 3.T.C.İnkılap Tarihi dersiyle ortak konular olduğunu bu nedenle Lise 3.sınıfa bu konuların kaydırılmasının gerekli olduğunu ekledi.
İlhami Yıldız;Genelde Mustafa beyin görüşlerine katılıyorum.Lise 3.sınıfta Sosyal ve Tm şubelerinde T.C.İnkılap Tarihi Semineri dersinin kaldırılmış olmasının bir kayıp olduğu görüşündeyim.Lise 2 konuları yetişmiyor.Ders saatinin arttırılması gerekiyor.Lise 4.sınfta Fen şubelerine de seçmeli tarih dersi konulabilmeli dedi.Genelde ders kitaplarından memnun olduğunu ekledi.
Ş.Şebnem Duran;Ana.Kız meslek Lisesinde Lise 1 ve Lise 2 tarih konularının yetiştirilemediğini Lale devrinde yılın bittiğini söyledi.Lise 1.sınıf ve Lise 3.sınıf İnkılap Tarihi dersinin meslek liselerinde zorunlu olduğunuE.A.ve Sözel Alan meslek lisesi öğrencilerinin seçmeli tarih dersini de seçtiklerini ama yılın ilerleyen döneminde derse ilgilerini yitirdiklerini ve 2 saatlik süreninde yeterli olmadığını,seçmeli derslerin müfredat proğramının belli olmamasınında sorun yarattığını söyledi.
Bir başka sıkıntınında okulunda farklı alan ve şubelerden gelen öğrencilerle derlerinin ortak işlendiğini sınıf mevcutlarının kalabalık olduğunu söyledi.Seneye bazı alanların daha az öğrenci alacağını ve sınıf mevcutlarında rahatlıyacaklarını söyledi.Görsel malzemede sıkıntımız var dedi.
Ahmet Can Köse:İmam Hatip Lisesinde Seçmeli Tarih dersi ve T.C.İmkılap Tarihi dersi konularının yetişmediğiniLise 2 Osmanlı Kültür ve uygarlık konularının yüzeysel geçildiğini söyledi.Görsel malzemeyi yeterli kullanabildiğini ama okul drs başarısının kendisini memnun etmediğini söyledi.Lise 2 kitabının kısaltılmasını istedi.
Zümre başkanı M.Tuncer Tunç;Okullarda %70’başarı ve not olarakta 60’lı notların normal olduğunu ve zümrenin bunun da üzerinde olduğunu söyledi.Lise 1.sınıf kitabından çıkarılan Ana.Beylikleri konularının Lise 2 kitaplarına rkleneceğini seneye Lise 2.sınıfta daha büyük sıkıntı çekileceğini söyledi.
Ümmühan Özişli;Sağlık meslek lisesinde kendisine ait bir sosyal bilgiler dersliği bulunduğunu burada kütaphanede bulanan ilgili kitapları da topladığını,bilgisayar,tepegöz makinesı,haritalar,projeksiyon makinesının da bulunduğunu söyledi.Ancak okulnda fen ve alan dersleri nedeniyle derslik sıkıntısı çekilmeye başlandığını ekledi.12 sınıflarda tarih dersinin olmamasının kayıp olduğunu,9.sınıf başarısının daha da yükseltilebileceğini,10. ve 11.sınıflarda bir sorun yaşamadığını öğrencilerinin derse ilgisinin güzel olduğunu söyledi.

Sönmez Aydın:Görüş bildiren arkadaşlarımın görüşlerine katılıyorum dedi.

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan zümre başkanı M.Tuncer Tunç;4 yıldır zümre başkanı olarak görev yaptığını,yıprandığını ve artık bu görevden affını istediğini söyledi.
Lise 2.sınıf Tarih derslerinin TM şubelerinde 3 saate,Lise 3.Sınıf Sosyal alanında İnkılap Tarihi dersinin haftada 3 saate çıkarılmasını,
İnkılap Tarihi dersinin Atatürk İnkılapları ve Atatürkçülük ders konularının Lise 4.sınfa tüm alanlara T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi olarak enaz haftada 1 saat olarak konulmasını,
Lise 4.sınıf TM alanına 2 saatlik seçmeli tarih drrsine ilaveten yine 2 saatlik Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersinin de konulmasını temenni ettiğini söyledi.
Başka söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

18.06.2009
Murat Tuncer Tunç
Karamürsel İlçesi Tarih Zümresi Başkanı
 
Geri
Üst