Tarih Dersi Pekiştirme - Değerlendirme Soruları

A Çevrimdışı

aynur

New member
DEĞERLENDİRME SORULARI
 Türklerin ilk milli takvimleri ( İslamiyet Öncesi)............................................dir.
 Anadolu’da tarihi devirlere geçiş............................. tüccarlar aracılığıyla olmuştur.
 Anadolu’da ilk siyasi birliği sağlayan, ilk merkezi devleti kuran...................... dir.
 Hititlerde, ilk objektif tarih yazıcılığına örnek olarak........................ kabul edilmiştir.
 Tarihin ilk yazılı Antlaşması ............................dir. ...................... ve .............. arasındadır.
 Sümerler..................yazısını, Mısırlılar ise ................................yazıyı kullandılar.
 Tarihte ilk parayı ............................. kullanmışlardır.
 Büyük İskender’in, Asya seferi sonucunda ortaya çıkan uygarlık..........................dir.
 Roma İmp. nun ikiye ayrılışında ve B. Roma’nın yıkılışında ..................................etkilidir.
 Tarihin ilk yazılı kanunları,Urgakina ve Urnamnu ...............................Medeniyetine aittir.
 Tarih ......................... başlar. Çünkü ilk yazıyı bulan ve kullanan ..............................dir.
 .................-....................tabletleri ............. ait Anadolu’daki ilk yazılı belgelerdir.
 Mısır Krallığı, teokratik mutlak monarşi idi. İlah- Kral denilen .......................yönetirdi.
 Mısır da ; tıp, mimari, mumyacılık sanatının gelişmesinde...................... etkili olmuştur.
 Tarihte 22 harfli ilk alfabeyi; ............................... bulmuşlardır.
 Fenikelilerin yaşadığı bölgenin tarıma elverişsiz oluşu, onları .......................yöneltmiştir.
 İlk tek tanrılı dine ..............................inanmıştır.
 Türklerin ilk Anayurdu ....................... dır.
 Tarihte kurulan ilk Türk Devleti ....................................................dir.
 Tarihteki ilk Türk Devletinin, bilinen ilk hükümdarı.............................dır.
 Orta Asya da kurulan Türk Devletleri ile Çin arasında rekabetin ana sebebi........................
 Mete’nin Seferleri;..............., ................. ve....................seferleridir.
 Mete, Çin’i yıllık vergiye bağlamıştır. Çünkü;......................................................................
 Türklerde ilk devlet ve ordu teşkilatlanması .................................devletinde, hükümdarı ...................zamanında görülür.
 Çinliler, Hun akınlarını durdurmak için....................................inşa ettiler.
 Çin , Türklere karşı .............Politikasını kullanmıştır. Çünkü Veraset Sistemleri belirli değildir. “Hakimiyet ............................................................................................”
 Kavimler Göçü ile Avrupa’nın siyasi yapısı değişmiş,................................hakim olmuştur.
 İlk çağın sonu, Orta çağın başı olarak ...........................................kabul edilir.
 Avrupa Hun Devletinin, en ünlü hükümdarı.......................dır.
 Attila’nın Doğu Roma( Bizans) üzerine yaptığı seferler........................ve.................... antlaşmaları ile sonuçlandı.
 Milli adımızla kurulan ilk Türk Devleti ..................................... devletidir.
 I. Göktürk Devletini, ............tarihinde,....................merkezli.................kağan kurdu.
 Kutluk Devletini ( II. Göktürk) ................., .................. ve .................... yıktı.
 Türk tarihinin,Türk edebiyatının,Türk kültürünün ilk yazılı belgeleri.................................
 Orhun Anıtları ( Göktürk Kitabeleri)......................, ..........................ve .................adınadır.
 İlk yerleşik yaşama geçen Türk devleti.............................dır.
 Türklerde ilk matbaa , ilk din değişikliği ve ilk yerleşik hayat ............................ görülür.
 İlk Türklerde kağanların ülkeyi yönetme yetkisini tanrıdan alması düşüncesine ........denir.
 İlk Türk Devletlerinde, toplum hayatını düzenleyen, yazılı olmayan kurallara............denir.
 İlk Türk Devletlerinde,en yaygın din ...............................dinidir.
 Türklerde cenaze törenine...............denir.
 İlk Türklerde kurgan denilen mezar başlarına, öldürdüğü insan sayısı kadar dikilen heykellere............................... denir.
 ...........................ve ....................... alfabeleri Türklerin ilk milli alfabeleridir.
 Orta Asya da kullanan ticaret yolları..............ve ............... yoludur.
 
S Çevrimdışı

sdt83

New member
Ynt: pekiştirme - değerlendirme soruları

Güzel bir değerlendirme.. Ancak cevaplar nerde? :mad:( :-\

saygılar :)
 
C Çevrimdışı

csaim

New member
Ynt: pekiştirme - değerlendirme soruları

CEvap larını ykmu bunları biri çözsün en azından dogru bir şekilde
 
A Çevrimdışı

aynur

New member
Ynt: Tarih Dersi Pekiştirme - Değerlendirme Soruları

DEĞERLENDİRME SORULARI
 Türklerin ilk milli takvimleri ( İslamiyet Öncesi)..,12 Hayvanlı Türk Takvimi....dir.
 Anadolu’da tarihi devirlere geçiş...Asurlu..... tüccarlar aracılığıyla olmuştur.
 Anadolu’da ilk siyasi birliği sağlayan, ilk merkezi devleti kuran......Hititler.... dir.
 Hititlerde, ilk objektif tarih yazıcılığına örnek olarak..Anallar( Yıllıklar) kabul edilmiştir.
 Tarihin ilk yazılı Antlaşması ....Kadeş....dir. Mısır.. ve ..Hitit... arasındadır.
 Sümerler..Çivi...yazısını, Mısırlılar ise ..........Hiyeroglif......yazıyı kullandılar.
 Tarihte ilk parayı .....Lidya.......... kullanmışlardır.
 Büyük İskender’in, Asya seferi sonucunda ortaya çıkan uygarlık..Helenizim......dir.
 Roma İmp. nun ikiye ayrılışında ve B. Roma’nın yıkılışında ...Kavimler Göçü...etkilidir.
 Tarihin ilk yazılı kanunları,Urgakina ve Urnamnu .......Sümer......Medeniyetine aittir.
 Tarih ..Sümerde. başlar. Çünkü ilk yazıyı bulan ve kullanan ....Sümerler........dir.
 ..Kayseri....-..Kültepe......tabletleri ......Asurlulara.. ait Anadolu’daki ilk yazılı belgelerdir.
 Mısır Krallığı, teokratik mutlak monarşi idi. İlah- Kral denilen .Firavun.....yönetirdi.
 Mısır da ; tıp, mimari, mumyacılık sanatının gelişmesinde..Ahiret inancı..etkili olmuştur.
 Tarihte 22 harfli ilk alfabeyi; .....Fenikeliler.. bulmuşlardır.
 Fenikelilerin yaşadığı bölgenin tarıma elverişsiz oluşu, onlarıticarete(koloni)yöneltmiştir.
 İlk tek tanrılı dine .....İbranilerde......inanmıştır.
 Türklerin ilk Anayurdu ...Orta Asya..... dır.
 Tarihte kurulan ilk Türk Devleti .....Büyük ( Asya ) Hun Devleti......dir.
 Tarihteki ilk Türk Devletinin, bilinen ilk hükümdarı..Teoman....dır.
 Orta Asya da kurulan Türk Devletleri ile Çin arasında rekabetin ana sebebiİpek yoludur.
 Mete’nin Seferleri;...Tunguz.., .Yüeçi.. ve.....Çin...seferleridir.
 Mete, Çin’i yıllık vergiye bağlamıştır. Çünkü;...içten ve dıştan yönetilemezdi. ......
 Türklerde ilk devlet ve ordu teşkilatlanması ..Büyük Hun....devletinde, hükümdarı Mete......zamanında görülür.
 Çinliler, Hun akınlarını durdurmak için.Çin Seddini..inşa ettiler.
 Çin , Türklere karşı ...Böl- Yık .Politikasını kullanmıştır. Çünkü Veraset Sistemleri belirli değildir. “Hakimiyet ...hükümdar ailesinin ortak malıdır................”
 Kavimler Göçü ile Avrupa’nın siyasi yapısı değişmiş,feodalite(derebeylik.hakim olmuştu
 İlk çağın sonu, Orta çağın başı olarak ....Kavimler Göçü......kabul edilir.
 Avrupa Hun Devletinin, en ünlü hükümdarı.Attila dır.
 Attila’nın Doğu Roma( Bizans) üzerine yaptığı seferler....Anatolius......ve...Margus..... antlaşmaları ile sonuçlandı.
 Milli adımızla kurulan ilk Türk Devleti .....Göktürk...... devletidir.
 I. Göktürk Devletini, ...552..tarihinde,...........Ötüken ....merkezli...Bumin...kağan kurdu.
 Kutluk Devletini ( II. Göktürk) .....Uygur.., ..Basmil.... ve ....Karluk yıktı.
 Türk tarihinin,Türk edebiyatının,Türk kültürünün ilk yazılı belgeleri..Orhun ( Göktürk) K.
 Orhun Anıtları ( Göktürk Kitabeleri)....Bilge, ...Kültigin.......ve ....Tonyukuk....adınadır.
 İlk yerleşik yaşama geçen Türk devleti....Uygurlar....dır.
 Türklerde ilk matbaa , ilk din değişikliği ve ilk yerleşik hayat ...Uygurlarda... görülür.
 İlk Türklerde kağanların ülkeyi yönetme yetkisini tanrıdan alması düşüncesine .Kut.denir.
 İlk Türk Devletlerinde, toplum hayatını düzenleyen, yazılı olmayan kurallara..Töre...denir.
 İlk Türk Devletlerinde,en yaygın din .....Göktanrı....dinidir.
 Türklerde cenaze törenine....Yuğ denir.
 İlk Türklerde kurgan denilen mezar başlarına, öldürdüğü insan sayısı kadar dikilen heykellere...BALBAL....... denir.
 ....Göktürk......ve ......Uygur... alfabeleri Türklerin ilk milli alfabeleridir.
 Orta Asya da kullanan ticaret yolları..İpek .....ve .....Kürk.. yoludur.
 
Geri
Üst