Tarih Dersi 2. Dönem İlçe Zümresi

M Çevrimdışı

memnuni

New member
2005-2006 ÖĞRETİM YILI2.DÖNEM KARAMÜRSEL İLÇESİ EĞİTİM BÖLGESİ TARİH DERSİ GENİŞLETİLMİŞ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI GÜNDEMİDİR


Toplantı Yeri :Karamürsel Lisesi
Toplantı tarihi: 23 Şubat 2006 Saat: 14.00
Toplantı Saati: 14.00
1. Açılış ve Yoklama
2. 2005-2006 Öğretim yılı birinci döneminin genel değerlendirilmesi (Planlar-eğitim-Öğretim-Ölçme Değerlendirme-Ödev Zümre Toplantıları-Eğitici Çalışmalar vb.)
3. Eğitim öğretim programlarında karşılaşılan güçlükler ve bu güçlüklerin giderilmesine ilişkin görüş ve öneriler
4. Eğitim bölgesi, öğretim programları ile öğretim hizmetlerinin değerlendirilerek öğretimin kalitesinin yükseltilmesine ilişkin görüş ve öneriler.
5. Başarı değerlendirme sınav sonuçlarına göre öğrenci başarı seviyesinin belirlenmesi
6. Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumlarının değerlendirilmesi,karşılaşılan öğrenci sorunları,bu sorunların giderilmesine ilişkin çözüm önerileri.Öğrencilerin başarılı olma konusunda alınacak önlemler.
7. Öğretmenlerin mesleki eserler ile eğitim öğretim alanında yeni gelişmelerden bilgilendirilmesi için görüş ve öneriler
8. Kurula gündeme alınması uygun görülen gündem maddelerinin görüşülmesi
9. 2005-2006 öğretim yılı ikinci dönem için eğitim araç ve gereçlerine ilişkin donatım ihtiyaçlarının belirlenmesi.
10. Zümrece belirlenecek diğer gündem maddeleri
11.Dilek ve temenniler
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1-Zümre Başkanı M.Tuncer TUNÇ“2005-2006 öğretim yılı birinci döneminde eğitim ve öğretimin arttırmak, değerlendirmek için bir araya gelecek birtakım kararlar aldık.İkinci kanaat döneminde başarıyı daha da ileri götürmek için çalışmalıyız “dedi.
Zümre başkanı M.Tuncer Tunç isim okuyarak yoklama yaptı.Toplantıya 9 katılması gereken öğretmenlerin tümünün toplantıda hazır oldukları tespit edildi.

2-2005-2006 eğitim ve öğretim yılı genel değerlendirmesi yapıldı.I dönem zümrede alınan kararların , bütün zümre öğretmenleri tarafından uygulandığı tespit edildi.Yılbaşında yıllık ve günlük planlar,ders notları konusunda ayrıntılı işbirliği yapılarak zümre başkanı M.Tuncer Tunç,zümre öğretmenlerine bir eğitim diski vermiştir.
Ödev konularının ilgili dersin programına uygun olarak açık ve anlaşılır şekilde tespit edilmesi öğrencilerin sınıf ve bilgi seviyelerinin göz önünde bulundurulmasının önemine değinildi.

3-Eğitim bölgesinde ders programlarının ve derslerin birbirine paralel yürütülmesi , uygulama birliğinin oluşturulması konusunda sorunlar ve bunlara ait öneriler ortaya konuldu.Zümremizin Coğrafya ve Tarih olarak ikiye ayrılmasının dersin daha ayrıntılı incelenmesine imkan verdiğini zümre başkanı M.Tuncer Tunç söyledi.
Karamürsel Lisesi Öğretmeni Aslı YANIK Lise-2 müfredatının yoğun çok yoğun olduğunu ve planlanan zaman içerisinde konuların yetiştirilmesinin zor olduğunu söyleyerek, müfredatının hafifletilmesi gerektiğini vurguladı.
Karamürsel Lisesi Öğretmeni İlhami YILDIZ Lise 1 dersinin öğrenci tarafından zor anlaşıldığını bunun nedeni olarak ta Milli Eğitim Bak.Yay.Komisyon kitabınından kaynaklandığını bu nedenle başka bir kitabın seçilerek okulumuzda okunduğunu bunun da iyi sonuçlar verdiğini söyledi.
Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi Öğretmeni Seyhan Hatipoğlu meslek liselerinde Tarih ders saatlerinin yeterli olmadığını ve meslek liselerinde bu saatlerin arttırılması gerektiğini söyledi.
Anadolu Lisesi Öğretmeni M.Kaya AKTAŞ öğretmenler arasında bilgi akışı paylaşımının sağlanması gerektiğini zümre olarak bunu önemli ölçüde başardığımızı söyledi.Bu doğrultuda; diğer branş öğretmenlerinin derslerde ve yazılı sınavlarında dil kurallarına uyması konusunda işbirliğine gidilmesi kararlaştırıldı.KAYA Aktaş lisesinde uygulanan tarama testleri örneklerinden birer takım örneği toplantıda bulunan arkadaşlarına hediye etti.Zümrece ilçe çapında soru ve test bankası kurulabileceğini söyledi.
4-Eğitim bölgesinde eğitimin daha olumlu sonuçlar vermesi için bölgedeki bütün okulların kaynak alışverişinde bulunmasına karar verildi.
Karamürsel Lisesi Öğretmeni İlhami Yıldız Öğretimde kalitenin yükseltilmesi için, her konu sonunda test tekniğine başvurulması gerektiğini söyledi.Kaya Aktaş:İlçe çapında yapılan deneme sınavlarına ek olarak her okulun kendi imkanlarıyla en az 10 deneme ve tarama sınavı yapması gerektiğini söyledi.Aslı Yanık söz alarak,okulların kendi içlerinde deneme sınavları yapmasının öğrenciyi ÖSS sınavına hazırlamada etkili olduğunu söyledi.
100.Yıl Ç.P.L.’den Mustafa BAT; Meslek lisesi öğrencilerinin deneme sınavlarına önem vermediklerini bu nedenle bu tür sınavların meslek liselerinde uygulanamayacağını söyledi.Ders te soru-cevap yöntemiyle konuların pekiştirilmesi gerektiğini söyledi.
Bu doğrultuda zümre öğretmenleri tarafından şu kararlar alındı.
a)Öğretmen daima derse hazırlıklı girmelidir.
b)Öğretmen sınıfa girerken öğretmenlik vasfına uygun bir kıyafetle girer, yoklama yapar
c)Öğrencilerin derse ilgi ve katılımı sağlanmalıdır
d)İşlenen yeni konulara ilişkin çıkabilecek yeni sorular ve çıkmış ÖSS soruları öğrencilere yöneltilecektir
e)Sınıf tahtasının kullanımına özen gösterilmelidir.Harita kullanma alışkanlığı kazandırılmalıdır.
f)Öğrencilerin ders araç ve gereçleri yanlarında bulunmaları sağlanmalıdır.
g)Dersle ilgisi olmayan öğrencileri kazanmak , problemleri gidermek için önlemler alınmalıdır.
h)Öğretmen, dersi sürekli teftiş edilecekmiş gibi gerekli evrakları yanında bulunmalıdır.

5- Ümmühan Özişli:Seviye tespit sınav sonuçlarındaki öğrenci başarı sonuçlarının tarafımızdan takip edilmesine karar verildi

6-Karamürsel Lisesi Öğretmenlerinden İlhami Yıldız öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin durumu ile ilgili rehber öğretmenlerle işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı.M.Tuncer Tunç;Okul çevrelerinin emniyetçe denetlenmesini,kahvehanelere öğrencilerin girişinini engellenmesini,İnternet kafelerinin ve Game Salonlarının sıkı bir şekilde denetlenmesini istedi.

7-Seyhan Hatipoğlu; MEB yayınevi ,Üniversitelerin yayınları,T.T.K.,A.T.D.Y.K.Yay.,Kültür Bakanlığı yayınevi eserlerinin okul kütüphanelerine gönderilmesiyle öğrenci ve öğretmene yeni kaynak yaratılabileceğini temel kaynak sıkıntısının okul kütüphanelerinde çokca bulunduğunu söyledi.
8-ÖSS’ deki yeni düzenlemeler göz önüne alınarak öğrenimdeki eksik yönlerin telafisi amacıyla , derslerde yeri geldikçe test çözülmesi gerektiği belirtildi.Karamürsel Lisesi öğretmenleri bu amaçla hafta içinde ders dışı saatlerde etüd çalışması yaptıklarını söylediler.
9-İzzet Güvenaltın; Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ve öğrenciye internette ulaşmayı kolaylaştırırsa bunun fayda getireceği vurgulandı.
İlhami Yıldız.Çağdaş bir eğitim için okullarda tepegöz,slayt makinesı,projeksiyon makinesı ve bilgisayar laboratuarı olması gerektiğini söyledi.Kaya Aktaş:Okullrda fizik.kimya laboratuarı gibi birde Tarih dersliği olması gerektiğini ve bu derslikte televizyon,dvd oynatıcı,bilgisayar,projeksiyon cihazı gibi çağdaş görsel malzemenin bulunması gerektiğini söyledi.
10-Zümrede belirlenip görüşülen başka madde olmadı.Zümre başkanı başarılı bir dönem geçirme temennisinde bulunarak toplantıyı sona erdirmiştir.

M.Tuncer TUNÇ
Eğitim Bölgesi Zümre K.Baş.
 
Geri
Üst