Sanat Tarihi 1.Dönem 1.Yazılı Sınavı

B Çevrimdışı

bordo903

New member
1. Aşagıdakilerden hangisi si güzel sanatlardan sayılmaz?
A) Resim B) Sinema C) Tiyatro D) Dokumacılık

2. Aşağıdaki yapılardan hangisi sivil mimari örnekleri içerisinde sayılmaz ?
A) Cami B) Han C) Medrese D) Kale

3. Aşağıdakilerden hangisi bir sanat eserinin oluşumundaki etkenlerden sayılmaz?
A) Toplum B) Kültür C) Coğrafya D) Bitki Örtüsü

4. Toprak veya su altında kalmış olan, geçmiş uygarlıklara ait tarihi eserlerin kazı yoluyla ortya çıkarılmasını ve değerlendirilmesini sağlayan bilim dalı hangisidir?
A) Tarih B) Arkeoloji C) Epigrafi D) Coğrafya

5. Yazının kullanılmadığı devirlere ne ad verilir?
A) Tarih Çağları B) Tarihsel çağlar C) Tarih Öncesi Çağlar D) Neolitik Çağ

6. Aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisi Tarih Öncesi Anadolu daki yerleşim yerlerinden değildir?
A) Tuşpa B) Çatalhöyük C)Çayönü D) Truva

7. Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın Yedi Harikasından biri değildir ?
A)Zeus Heykeli
B)Yazılıkaya Kabartması
C) Efes Artemis Tapınağı
D) Mısır Piramitleri

8. Aşagıdakilerden hangisi Neolitik Çağ yerleşim yerlerinden biri değildir?
A) Fikirtepe B) Hacılar C) Çatalhöyük D) Çayönü

9.Taş ve Maden devri anlamına gelen çağ,aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Kalkolitik Çağ B) Neolitik Çağ C) Mezolitik Çağ D) Paleolitik Çağ

10.Batı Anadolu’da Tunç Çağının en önemli yerleşim merkezi ve ilk kent devlet merkezi hangisidir?
A) Alacahöyük B) Kültepe C) Truva D) Hacılar

11. Aşağıdakilerden hangisi Neolitik Çağın özelliklerinden biri değildir?
A) İnsanların kalıcı köysel yaşama geçmeleri
B) İnsanların avcılık ve toplayıcılıkla geçinmeleri
C) Yapılan aletlerin cilalanması
D) Obsibidien, ahşap ve kemik gibi malzemelerin kullanılmaya başlanması

12. Tarih öncesi çağlarda çakmak taşından yapılmış küçük aletlere ne denilirdi?
A) Obsibidien B) İdol C) Kült D) Mikrolit13. Aşağıda İlkçağda Anadoluda kurulan devletler ve başkentleri eşleştirilmiştir.Bu eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
A) Urartu - Tuşpa
B) Lidya - Sard
C) Hitit - Alacahöyük
D) Frigya – Gordion

14. Tarih öncesi çağlarda Anaerkil( Kadın egemenliği ) bir düzenin hakim olduğu görüşünü kazılardan ele geçen hangi buluntular destekler ?
A) Takılar
B) Günlük kullanım eşyaları
C) Mobilya parçaları
D) Kadın heykelcikler

15. Aşağıdaki devletlerden hangisi İlkçağda Anadolu’da kurulmamıştır?
A) Lidya
B) Asurlular
C) Frigya
D) Urartu

16.”Aslan Kabartması” adlı Orthostat hangi devlete aittir?
A) Mısır B) Frigya C) Hitit D) Urartu

17. Frig heykel ve kabartmalarında en çok hangi figür görülür?
A) Gordios B) Kibele C) Kral Midas D) Arslan

18. Tapınak veSAraylarda görülen çok sütunlu “Apadana “ adı verilen kabul salonları hangi devletin mimariye getirdiği yeniliktir?
A) Urartu B) Frigya C) Hitit D) Lidya ,

19. Parayı ilk bulan ve kullanan devlet hangisidir?
A) Sümerler B) Hititler C) Frigya D) Lidya

20. Aşağıdaki eselerden hangisi Hititlere ait değildir?
A) Arslanlı Kapı
B) Kral Kapı
C) Midas Anıtı
D) Yazılıkaya Kabartması


Not Baremi: Her Soru 5 Puandır.
Sınav Süresi 40 Dakikadır.
Herkese Başarılar...
 
L Çevrimdışı

lazwegas61

New member
Ynt: Sanat Tarihi 1.Dönem 1.Yazılı Sınavı

kardeş zahmet etmiş yazmıssın okadar şeyi çok sağolasın. cevap anahtarını da bi versen tam süper olacak şimdiden çok çok teşekkürler
 
Geri
Üst