Reform

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
REFORM

16. yüzyıla gelinceye kadar Hristiyanlığın biri Ortodoks, diğeri Katolik olmak üzere iki mezhebi vardı.

Ortodoks mezhebinin merkezi İstanbul'daki Fener Patrikhanesi'ydi. Ortodoksların dini liderine patrik denirdi.

Katolik mezhebinin merkezi ise Roma'da bulunan Vatikan idi. Katoliklerin dini liderine papa denirdi.

Orta Çağ'da Hristiyanlığın Katolik mezhebinde büyük bozulmalar oldu. Yeni Çağ başlarındaki gelişmeler bu bozulmaların sorgulanmasını sağladı.

Bunun sonunda Katolik mezhebinde önemli değişiklik ve düzenlemeler yapıldı. Katolik mezhebinde meydana gelen bu değişim ve düzenlemelere reform dendi. Reform'un kelime anlamı iyileştirme ve düzeltme demektir.

Avrupa'da bazı bilgin ve aydın din adamlarının Hristiyanlığı gerçek şekline döndürmek amacıyla giriştikleri çalışmalar Reform'a neden oldu. Reform tamamen din alanındaki düzenlemeleri ifade etmektedir.

Reform'un Nedenleri

· Kağıdın bollaşıp ucuzlaması ve matbaanın bulunması başta İncil olmak üzere dini kitapların çeşitli dillere çevrilerek basılmasını sağladı.

· Halk dini bilgileri doğrudan öğrenme imkanına kavuştu. Bu durum din adamlarının söylemleri ile kutsal kitaplarda yazanlar arasında büyük farklar olduğunun anlaşılmasını sağladı.

· Rönesans'ın etkisi ile özgür düşüncenin yayılması, din kurumlarının da sorgulanmasını sağladı.

· Katolik kilisesinin Hristiyanlığın amaçlarından uzaklaşması. Din adamlarının zevk ve eğlence içinde yaşamaya başlaması.

· Katolik kilisenin bozulması ve kilisenin bazı grupların çıkarlarına uygun hareket etmeye başlaması,

· Kilisenin dini ticaret haline getirerek Endülüjans adlı af belgesi sayesinde zenginleşmesi.

· Kilisenin aşırı zenginleşmesi. Buna karşılık halkın çok fakir olması. Fakirleşen halkın kilise mallarına göz dikmesi.

Reform hareketi ilk olarak Almanya'da başladı. Bu hareketin önderi Alman din adamı Martin Luther'dir.

Martin Luther kilisenin uygulamalarına karşı Çıktı. Papa ve din adamlarının lüks ve israf içinde yaşamasını, para karşılığı günah bağışlama geleneğini eleştirdi. Luther, kilisenin uygulamalarını eleştiren 93 maddelik bir bildiri hazırladı.

Bu bildiride;

· Tanrı ile kul arasına kimsenin giremeyeceğini,

· Papalığın af yetkisinin olamayacağını,

· Günahların ancak Tanrı tarafından bağışlanabileceğini,

· Öbür dünyada kurtuluşa erişmek için imanın yeterli olacağını,

· Endüljans belgesi satan din adamlarının suç işlediğini açıkladı.

Bunun üzerine papa Luther'i afaroz etti. Luther'in düşünceleri pek çok taraftar topladı. Luther'den yana olanlara Protestan denildi. Luther'in Almanya'da başlattığı bu hareket, diğer Avrupa ülkelerine de hızla yayıldı. Papa Martin Luther'i afaroz ederek öldürülmesini istedi. Ancak bazı Alman prensleri Luther'i destekledi. Bu sayede Protestanlık başarıya ulaştı.

Reform'un Sonuçları

· Avrupa'da mezhep birliği bozuldu. Katolik kilisesi parçalandı. Protestanlık, Kalvenizm ve Anglikanizm gibi yeni mezhepler ortaya çıktı.

· Papalara ve din adamlarına olan saygı ve güven azaldı.

· Katolik mezhebinin etkisi azaldı.

· Katolik kilisesi kendisini yenilemek ve düzenlemek zorunda kaldı.

· Avrupa'nın birçok yerinde okullar kilisenin elinden alınarak halka verildi.

· Kilisenin eğitim ve kültür üzerindeki baskısı önemli ölçüde ortadan kalktı. Laik eğitim kurumları ortaya çıktı.

· Kültürel ve bilimsel gelişmelerde daha serbest bir ortam oluştu.

· Kilise baskısının ve etkinliğinin azalmasıyla bilimsel gelişmelerde daha serbest bir ortam oluştu.

· Katolik kilisesinden ayrılan ülkelerde kilisenin malları, yağmalandı, topraklarına el konuldu.

· Dini inançlarda baskı yerine hoşgörü egemen olmaya başladı.

· Avrupa’da ilk kez laik devlet fikri ortaya çıktı.Din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı

· 1618-1648 yılları arasında Avrupa’da 30 yıl savaşları denen mezhep savaşları ortaya çıktı.
 
Geri
Üst