Para'nın Tarihi

B Çevrimdışı

byzmbk

New member
PARA'NIN TARİHİ (Antik Çağda Para)...

Eski Yunanca nomisma ve latince nummus sözcükleri sikke taşımaktadır.Bu sözcüklerden türetilmiş bir terim olan nümizmatik(sikke bilimi) basit anlamıyla MÖ.7.yy Lidyalıların ilk elektron sikkeyi (altın-gümüş- alaşımlı para) basmaları ile başlamıştır.
1904-1905 yıllarında Ephesos(Efes) daki artemis tapınağından yürütülen kazılarda pek çok eşyanın yanı sıra 93 adet ufak elektron sikke ele geçirilmiştir.Bu .7 yy ikinci yarısında tarihlenmiştir.Sikkelerin elektrondan basılma nedeni, Sardes yaknlarındaki Sart Çayı alüvyonlarında altın ve gümüş madenlerinin doğal olarak bulunmasıdır.
Sikke önce Sardes'ten Anadolu'nun batı kıyılarına oradan Yunanistan'a Yunan kolonileri sayesinde de Akdeniz,Karadeniz ve Marmara Denizi kıyılarına yayıldı.Bir Megara(Yunan) kolonisi olarak kurulan Vizention(İstanbul'da) MÖ.5. yyda sikke bastırılmıştır.

Bir antik sikkeden yararlanılarak;
1. Sikkeyi basan kentin, halkın veya hükümdarın adını
2. Sikke basımından sorumlu memurun ( magistarın) adını
3. Sikke tipini açılayıcı bilgiyi
4. Tarih (ancak Helenistik çağdan itibaren)
5. Birim (daha çok Helenistik çağdan itibaren ve nadiren)
6. Sikke kalıpçanın adını
7. Daha sonraki dönemlerde paranın maden değerine bakılarak ait toplumun ekonomik düzeyi hakkında bilgi edinebilir.


KAYNAKÇA: Oğuz Tekin(1998) "Eski çağda Para" adlı eserinden s.7'den derlenmiştir.
 
Geri
Üst