Özbekistanın Bağımsızlığını Kazanması

ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
Özbekistanın Bağımsızlığını Kazanması
1989 yılı Haziranında Özbekistan Komünist Partisi Birinci Sekreterliğine İslam Abdulganiyeviç
Kerimov’un getirilmesinden ve Sovyetler Birliği'nin dağılmaya başlaması
üzerine bağımsızlığa doğru giden yol açıldı. Zira Mart 1990’da başkan seçilen
Kerimov, Sovyetlere karşı bir politika izledi. Rusya’nın Özbekistan’ı hammadde deposu
olarak gördüğünü bunun da Özbek halkını geri bıraktığını belirtti.
Kerimov, Özbekistanda hangi alanlarda çalışmalar yapmıştır?
Kerimov, Özbekçeyi resmi dil ilan etti. Özbekistan anayasasında hiçbir etnik gruba
ve azınlığa anayasadaki yurttaşlık hakları dışında bir hakkın verilmesine izin vermedi.
Özbek ulusçuluğunun geliştirilmesine önem verdi. Rusçanın çeşitli alanlardaki
etkinliğini azaltmaya başladı. Nitekim televizyon programlarındaki Rusçanın
ağırlığı giderek azalmaktadır.
Halkından güç alan Kerimov, 31 Ağustos 1991’de Özbekistan’ın bağımsızlığını ilân
etti. 29 Aralık 1991’de de Cumhurbaşkanlığı‘na seçildi. Ekonomiyi liberalleştirdi,
sistemi demokratikleştirdi. Rusya Federasyonu ile çatışmaya girmedi. Birleşmiş
Milletlere, Avrupa Güvenlik ve İnsan Haklarına üye oldu. Türkiye ile sıcak ilişkiler
kurmaya özen gösterdi. Türkiye, Özbekistn’a 250 milyon dolar kredi açtı. Türk iş
adamları ise 700 milyon dolarlık iş yaptı. Özbek öğrencilerin Türkiye'de eğitim görmeleri
sağlandı. Özbekistan'da Türk okulları açıldı.
 
Geri
Üst