Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı Kısa Özet

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı

Mustafa Kemal’in Okuduğu Okullar ve Özellikleri

1-Mahalle Mektebi: Annesinin isteği ile öğrenime başladığı Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebidir.

2-Şemsi Efendi Okulu: Babasının isteğiyle gittiği okuldur. Şemsi Efendi, Mustafa Kemal’in ilk öğretmeni olarak bilinir. 1872’de açtığı okulunda o dönemin şartlarına göre modern bir eğitim verdiği bilinir.

3-Selanik Mülkiye Rüştiyesi: Selanik’teki ilk ortaokuludur.

4-Selanik Askeri Rüştiyesi: Matematik Öğretmeni Mustafa Bey tarafından kendisine "Kemal" adının ilave edildiği okuldur. 1893’te girdiği bu okulda yaptığı sınıf çavuşluğu ve müzakerecilik gibi görevler, Mustafa Kemal’in daha çocuk yaşta görev bilincinin gelişmesine ve özgüveninin artmasına neden olmuştur. Bu nedenle Selanik Askeri Rüştiyesi, Mustafa Kemal’in askerlik ve siyasi hayatındaki düzen ve disiplinin ilk temellerinin atıldığı okul olarak bilinir. 1895’te bu okuldan mezun olmuştur.

5-Manastır Askeri İdadisi: Tarih Öğretmeni Mehmet Tevfik Bilge sayesinde Türk Tarihi’ne ilgi duymaya başladığı okuldur. Burada öğrenim gördüğü sırada 1897 Türk-Yunan Savaşı (Dömeke Meydan Savaşı) çıkmıştır. Mustafa Kemal, yaşı o dönemde küçük olmasına rağmen bu savaşa katılmayı çok istemiştir. Yine bu okuldayken Ömer Naci ile olan arkadaşlığı Mustafa Kemal’in edebiyata ilgi duymasına neden olmuştur. Ömer Naci sayesinde Namık Kemal ile tanışır, böylece bir yandan edebi yönünü geliştirir, diğer yandan vatan ve millet sevgisi oluşmaya başlar. 1899’da bu okuldan mezun olmuştur.

6-İstanbul Harp Okulu: 3 Mart 1899’da kaydolduğu ve 1902’de Teğmen rütbesiyle mezun olduğu okuldur. Bu okul, ülke yönetimi ve siyasetindeki bozuklukları anlatmak amacıyla el yazısıyla yazılmış gazete çıkardıkları okuldur.

7-İstanbul Harp Akademisi: Mustafa Kemal’in Teğmen rütbesiyle 10 Ocak 1902’de öğrenime başladığı ve 11 Ocak 1905’te Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle bitirdiği okuldur.

Mustafa Kemal'in okuduğu okullar ile ilgili tarih şeridi için tıklayınız.
 
Geri
Üst