İlk Türk İslam Devletlerinde Toplum Yapısı Ders Notu

A Çevrimdışı

atahoca

New member
Sosyal ve İktisadi Hayat;

1. Toplum köylü ve şehirli olarak ikiye ayrılırdı.

2. Şehirlerde bilim adamları, devlet görevlileri ve ahiler yaşardı.

3. Ahilik aynı iş koluna mensup esnafın ahi baba denilen bir şeyh etrafında toplandıkları dini, sosyal ve ekonomik bir örgütlenmedir. Ahilik teşkilatı ile üretilen malın kalitesi ve fiyatı kontrol edilirdi. Zor duruma düşen esnafa yardımcı olunurdu. Usta – çırak ilişkisi ile zanaatkar yetiştirilirdi.

4. Anadolu Selçuklu Devleti Sultanları Anadolu‘yu transit ticaretin merkezi yapmak istemişlerdir. Düşük gümrük tarifesi uygulanmıştır. Zarar gören tüccarın zararı karşılanmıştır. Kervansaray yapımına önem verilmiştir.

5. Dokumacılık, demircilik ve madencilik gelişmiştir.

6. Devlet hazinesine Hazine-i Amire padişah hazinesine Hazine-i Hassa denirdi.Özgür Kangallı'dan alıntıdır.
 
Geri
Üst