İlk Türk Devletlerinde Toplum Yapısı Ders Notu

A Çevrimdışı

atahoca

New member
Sosyal ve İktisadi Hayat;
1. Eski Türklerde Ataerkil (pederi) aile yapısı görülür.

2. Tek eşlilik esastır. Erkek tarafı kızın ailesine kalın yada kalıng denilen bir bahşiş verirdi.

3. Eski Türklerde 3. ve 4. aylarda yeni yıl (soğuk yemek) festivalleri düzenlenirdi. Atalar ve Gök Tanrı için kurbanlar kesilirdi.

4. 9. ayda ise nüfus sayımı yapılır ve vergiler toplanırdı. Vergi memurlarına ağıcı, ımga ya da amga denirdi.

5. Türkler dokumacılık ve demircikte gelişmişlerdir.

6. O dönemde orta Asya‘nın en önemli ticari etkinliği Çinlilerle yapılan hayvan ipek takasıdır.

7. Orhun yazıtlarında geçen; açların doyurulması, açıkların giydirilmesi ve fakirlerin zenginleştirilmesi gibi ifadelerle Toy şölenleri sosyal devlet anlayışını yansıtmaktadır.

Din ve İnanış;
1. Eski Türklerin en eski inanışlarının totemizm olduğuna dair izler vardır.

2. Bunu dışında Türkler dağ, tepe, ağaç, orman, su, gök gürültüsü, şimşek gibi doğa olaylarını kutsal kabul etmişlerdir.

3. Ölen kişilerin cenaze törenleri ile günahlarından arındırılmasının ardından bu kişinin yaşayan yakınlarını koruduğuna inanılırdı (Atalar Kültü).

4. Şamanizm de din adamlarına şaman, kam ya da baksı denirdi.

5. Cenaze törenlerine Yuğ mezarlarına Kurgan mezar taşlarına Balbal denirdi.

6. cenaze törenlerinde yuğ aşı denilen bir yemek dağıtılırdı.

7. Tek Tanrı inancı vardı. (Gök Tanrı).

8. Şamanizm den kalan kırmızı kurdele bağlamak, eşikten atlamak ve loğusa şerbeti ikram etmek gibi bazı gelenekler Anadolu‘da varlığını sürdürür.

9. Türkler tarih boyunca totemizm, animizm, Budizm, maniheizm, Hıristiyanlık, Musevilik ve İslamiyet gibi pek çok din içinde yer almıştır.


Özgür Kangallı'dan alıntıdır.
 
Geri
Üst