II. Dönem II. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Yazılı Soruları B

A Çevrimdışı

ahzer

New member
Bazı test soruları alıntıdır....


20009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ………………………………………. SINIFI ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYASI TARİHİ DERSİ II. DÖNEM II. YAZILI SINAVI SORULARI

A-Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) harfini koyunuz.(10 puan)
1-(…..) Yumuşama politikasının ortaya çıkmasında nükleer silahlardan konveksiyonel silahlara geçiş önemli etken oldu.
2-(…..) Bağlantısızlık Hareketi’nin ilk teşkilatlı toplantısı Yugoslavya lideri Tito ile Mısır lideri Nasır’ın öncülüğünde 1961’de Belgrad’da yapıldı.
3-(…..) 1961 Anayasası’nın en önemli özelliği, devlet yönetiminde ve toplum yapısında devlete ağırlık vermiş olmasıdır.
4-(…..) Ermenistan’ın günümüzde de işgal altında tuttuğu Azerbaycan toprağı Nahcivan’dır.
5-(…..) SSCB’nin dağılmasından sonra bağımsızlığını ilan eden Çekoslavakya kanlı olaylar sonucu Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak ikiye ayrıldı.

B-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.(10 puan)
1-Blokların gerginliği azaltmak için karşılıklı görüşmeleri tercih ettikleri döneme …………………………………… dönemi denir.
2-1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan’ın ilk devlet başkanı …………………………………….’dir.
3-1571’de Türk hakimiyetine giren Kıbrıs’ın yönetimi 1878 …………………………….. Antlaşması ile arabuluculuk görevi yapan İngiltere’ye geçici olarak bırakıldı.
4-İsmet İnönü’den sonra Türkiye’nin üçüncü cumhurbaşkanı ………………………………….’dır.
5-Japonya’da Dünya Şampiyonası için bulunan Amerikan masa tenisi takımının Çin’e davet edilmesine ……………………………………… diplomasisi denir.

C-Aşağıda numaralanmış olarak özellikleri verilen liderlerin hangileri olduğunu aşağıdaki kutucukların içine yazınız.(10 puan)
1-Glastnost ve Perestroika politikalarını ortaya atan Sovyet liderdir.
2-1950-1960 yılları arasında kesintisiz Türkiye başbakanıdır.
3-İslam Konferansı Örgütü’nün ilk Türk genel sekreteridir.
4-İran İslam Devrimi’nin ruhani lideridir.İran’da Pehlevi hanedanına son veren kişidir.
5-Çin Kominist Partisi’nin ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk önderlerindendir.

1-
2-
3-
4-
5-

D-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.(10 puan)
1- 1973 yılında başlayan Arap – İsrail Savaşı’nda Sovyet Rusya, Mısır ve Suriye’yi; Amerika ise İsrail’i desteklemiştir.
Bu durum,
I. Ortadoğu’da yaşanan sıcak savaşa iki farklı kutbun destek verdiği,
II. Karşılıklı güç dengesinin oluşturulmaya çalışıldığı,
III. Ortadoğu’nun çıkar çatışması alanı haline geldiği
yargılarından hangilerini doğrular?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

2- ABD ile SSCB arasında başlayan SALT, aşağıdakilerden
hangisini önlemeye yönelik gerçekleştirilmiştir?
A) Komünizmin yayılması
B) Soğuk Savaşın başlaması
C) Çin - ABD ilişkilerinin güçlenmesi
D) Üçüncü Blok’un kurulması
E) Nükleer Savaş çıkması

3- Aşağıdaki Ortadoğu ülkelerinden hangisinde şeriata
dayalı yapılan devrimin sonucunda teokratik
yönetime geçilmiştir?
A) Irak
B) İran
C) Suriye
D) Ürdün
E) Lübnan

4- Kıbrıs Devleti kurulduğu sırada bu devletin anayasal hakları Türkiye’nin de içerisinde olduğu uluslar arası bir garanti antlaşmasıyla koruma altına alınmıştır.
Aşağıda verilen ülkelerden hangileri Kıbrıs’ta Türkiye ile beraber “garantör devlet “ kapsamındadır?
İngiltere – Yunanistan
ABD – İngiltere
ABD – Sovyetler Birliği
İngiltere – Fransa
ABD – Yunanistan

5- Siyasi, ekonomik ve parasal birliğin amaçlarına uymak dahil olmak üzere üyelik yükümlülüklerini üstlenme kabiliyetine sahip olunmasını gerekli gören Kopenhag Kriterleri’nde aşağıdakilerden hangisinin bulunması beklenmez?
A) Demokrasi ve hukukun üstünlüğü
B) İnsan hakları
C) İşleyen Pazar ekonomisinin varlığı
D) Azınlıklara saygı
E) Monarşik idarelerin yaygınlaştırılması.

E-Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.(Her soru 10 puandır)
1- Avrupa Birliği’nin uluslar arası problemleri çözme konusunda yetersiz kalmasının nedeni nedir? Örnek vererek açıklayınız.2- 1960-1980 yılları arasında Türkiye’de sosyal hayattaki en büyük sorunlar nelerdir?

3- Enosis nedir? Kısaca bilgi veriniz.

4- Küba Buhranı’nın ortaya çıkış nedeni nedir?
5- Glastnost ve perestroika nedir? Neyi amaçlamaktadır?
6- 1960-1980 arası Türk dış politikasının en önemli meseleleri nelerdir?


Süre 45 dk’dır Başarılar Dilerim.
 
Z Çevrimdışı

zeyneps

New member
Ynt: II.dönem II. çağdaş yazılı soruları B

ya bunların cevapları yokk MUUUUUU ???????? :mad:(
 
Z Çevrimdışı

zeyneps

New member
Ynt: II.dönem II. çağdaş yazılı soruları B

yaa gerçekten çok lazım , hocamız buradan sorucak önümüzdeki sınavı. Yardımcı olursanız seviniriMM... ::))
 
Geri
Üst