İbni Kemal (Ahmet Şemseddin)

M Çevrimdışı

mehtap-gez

Super Moderator
Türk din bilgini ve tarihçisi (1469-1536). Dedesi defterdar Kemal Paşa olduğu için "Kemalpaşazade" diye de anılır, ibni Kemal, Tokat ya da Almasya'da doğdu; Edirne'de yetişti. Önce tımarlı sipahi iken, okumanın kendisi için daha yararlı olacağını anladığından, askerlikten ayrıldı. Molla Lütfi'den ve daha başka tanınmış bilginlerden ders gördü. İcazet alarak Edirne'de bir medreseye müderris oldu. Daha büyük medreselerde ve Sahn-ı Seman medresesinde müderrislik yaptı; 1515'te Edirne kadısı, 1516'da Anadoİu kazaskeri oldu. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferine katıldı. Daha sonra müderrisliğe döndü. Zembilli Ali Cemali Efendinin ölümü üzerine müftülüğe (şeyhülislam) atandı (1525). Ölünceye kadar bu görevde kaldı. İbni Kemal, hukuk, tarih ve edebiyattaki bilgisiyle tanınmıştır. Zamanını fetva vermek ve yazmakla geçirmiştir. Tefsir, fıkıh, hadis, tarih, sözlük ve edebiyatla ilgili üç yüz kadar eser meydana getirmiştir. Bunlar arasında Osmanlı beyliğinin kuruluşundan (1299), Kanuni Sultan Süleyman döneminin bir bölümünü içine alan önemli bir Osmanlı Tarihi (Ali Osman tarihi) vardır.
 
Geri
Üst