I. Dünya Savaşı'nın Başlayışı ve Osmanlı'nın Savaşa Girmesi

A Çevrimdışı

aynur

New member
I.DÜNYA SAVAŞI ( 1914- 1918)

Savaşın Sebepleri:

Gerçek Sebep:
* Sanayi İnkılabı sonucunda devletler arasında Pazar ve hammadde arayışında doğan sömürgecilik yarışı ve ekonomik rekabet
* Ekonomik yarışın devletler arası bloklaşmalara sebep olması
* Almanya ile Fransa arasında Alsas Loren bölgesinden doğan çekişme
* Rusya ile Avusturya- Macaristan İmp. luğu arasında Rusların Panislavizm politikasından doğan gerginlik ( Bütün Slav toplulukları, aynı devlet çatısı altında toplayarak, Rus çıkarları doğrultusunda kullanmayı amaçlayan siyasete Panislavizm denir.)
* Rusların Osmanlı toprakları üzerindeki emelleri ve sıcak denizlere inme politikası
* Avusturya- Macaristan İmp. luğu’nun Bosna- Hersek’i ilhakının Sırbistan ile arasında meydana getirdiği gerginlik.

Görünüşteki Sebep:
*Avusturya- Macaristan veliahtının, Saray- Bosna ziyaretinde bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi ( 28 Haziran 1914) üzerine olaydan Sırbistan’ı sorumlu tutan Avusturya- Macaristan İmp. savaş ilan etmesi.
Savaşın Başlaması ve Gelişimi: * Avusturya ile Sırbistan arasında başlayan savaş, Almanya, Rusya, Fransa ve İngiltere’nin de savaşa katılmasıyla bir dünya savaşı haline dönüşmüştür.

Bağlaşma ( İttifak) Devletleri: Almanya, Avusturya- Macaristan İmp. luğu, İtalya ( savaş başlayınca taraf değiştirmiştir.) Sonraları Osmanlı ve Bulgaristan da katılmıştır.

Anlaşma ( İtilaf) Devletleri: İngiltere, Fransa, Rusya. Savaş başlayınca Romanya, İtalya, Portekiz, Japonya, ABD, Yunanistan, Sırbistan.....

Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girme ve İttifak Devletlerini Tercih Sebepleri:

1) Başta Balkanlar olmak üzere, kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi.
2) Turan idealini gerçekleştirme sebepleri : ( Pantürkizm)
3) Almanya’nın savaşı kazanacağına kesin gözüyle bakılması
4) Yalnızlık politikasından kurtulmak istemesi
5) İttihatçı subaylarda Alman hayranlığı olması ( Enver Paşa)

Almanların Osmanlıları Savaşa Çekmekteki Amaçları:

 Yeni cepheler açarak, savaşı daha geniş alana yaymak ve üzerindeki yükü hafifletmek.
 Osmanlıların jeopolitik konumundan faydalanmak. ( Boğazlar ve denizler)
 Osmanlı Halifesi’nin siyasal ve dinsel gücünden faydalanmak. İngiltere’nin sömürgesi altındaki, Müslümanları halife aracılığıyla ayaklandırarak, bu bölgelere Alman nüfuzunu yerleştirmek.
 Osmanlı’nın mevcut insan gücünden faydalanmak
 İngiltere’nin sömürgeleri ile irtibatını kesmek
 Boğazlar’ın kontrol altında tutulmasıyla, Rusya’ya yardım yapılmasını engellemek.

Osmanlılar Savaşa Nasıl Girdi?

Savaşın ilk anlarında tarafsızlığını ilan eden Osmanlı Devleti, İtilaf Devletleri donanmasının önünden kaçan iki Alman gemisinin sığınması ile yansızlığını sürdürmek, her iki tarafı da küstürmemek için gemileri satın aldığını belirterek adlarını değiştirmiş, Osmanlı bayrağı çekilmiştir. ( Goben- Breslav, Yavuz- Midilli). Daha sonra ise gemilerin Rus kıyılarını bombalaması ile Osmanlılar da savaşa girdi.
 
Geri
Üst