Günün ayeti

umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: Günün ayeti

Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz
Maide,5/90
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: Günün ayeti

Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe (İslam'a) girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.
Bakara, 2/208
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: Günün ayeti

Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki, Arş'ın Rabbi Allah onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir.
Enbiyâ, 21/22
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: Günün ayeti

Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: "Rabbim!, Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı."
İsrâ, 17/24
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: Günün ayeti

1. Şüphesiz, biz onu (Kur'an-ı) Kadir gecesinde indirdik. 2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! 3. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. 4. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. 5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.
Kadr 97/1-5
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: Günün ayeti

Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. İnşirah 94/5,6
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: Günün ayeti

"Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez."
Lokman,31/18
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: Günün ayeti

Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (Onlar ziyanda değillerdir.
Asr,103/3
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: Günün ayeti

Allah'ın varlığının delillerinden biri de şudur: Sen yeryüzünü boynu bükük (kupkuru) görürsün. Onun üzerine yağmuru indirdiğimiz zaman kıpırdar kabarır. Şüphesiz ki, onu dirilten, elbette ölüleri de diriltir. Şüphesiz o, her şeye gücü hakkıyla yetendir.
Fussilet, 41/39
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: Günün ayeti

Geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde, Allah'ın gökten rızık (sebebi olarak yağmur) indirip, onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde, rüzgarları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir toplum için deliller vardır.
Câsiye, 45/5
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: Günün ayeti

Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler ona döndürülür. Öyle ise ona kulluk et ve ona tevekkül et. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir.
Hûd, 11/123
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: Günün ayeti

Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?
Maide,5/91
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: Günün ayeti

"Doğrusu "ben kendimi Allah'a verenlerdenim" diyen, salih amel işleyen ve Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır?"

fussilet 33
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: Günün ayeti

"Rabbimiz! Şüphesiz sen, hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah va'dinden dönmez.
Âl-i imrân, 3/9
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: Günün ayeti

"Rabbimiz! Şüphesiz sen, hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah va'dinden dönmez.
Âl-i imrân, 3/9
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: Günün ayeti

"Rabbimiz! Şüphesiz sen, hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah va'dinden dönmez.
Âl-i imrân, 3/9
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: Günün ayeti

Ey insanlar! Kur'an size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olarak geldi. Yunus, 10/57
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: Günün ayeti

De ki: "Ey mülkün sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin." Âl-i imrân, 3/26
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: Günün ayeti

Yine onlar ki, emanetlerine ve verdikleri sözlere riâyet ederler. Onlar ki, namazlarını kılmağa devam ederler. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedî kalacaklardır. Mü'minûn, 23/8-11
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: Günün ayeti

Ey insanlar! Kur'an size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olarak geldi.
Yunus, 10/57
 
Geri
Üst