Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Eğitim ve Öğretim (1923-1938)

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Eğitim ve Öğretim (1923-1938)

Bahattin DEMİRTAŞ

Millî Mücadelenin kazanılması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra Osmanlı Devleti Döneminde başlayan, ancak yarım ve eksik kalan yenilik hareketlerine devam edilmiştir. Böylece Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde gerçekleştirilen modernleşme çabaları eğitim başta olmak üzere birçok alanda kendini göstermiştir. Eğitimde Tevhid-i Tedrisat ile başlayan bu inkılâp hareketi ilk ve ortaöğretimden, üniversite eğitimine kadar planlı olarak eğitimin her kademesinde gerçekleştirilmiştir. 1923-1938 yılları arasını kapsayan bu çalışmada, Türkiye'nin genel eğitim politikalarından ziyade arşiv belgeleri ve istatistiki
verilerin desteğinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu vilayetlerinin eğitim durumu yansıtılmaya çalışılacaktır.

Makalenin tamamına ulaşmak için tıklayınız.
 
Geri
Üst