Değerlendirme Soruları

ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
1. Sovyetler Birliği'nde "glasnot ve perestroyka" adı verilen politakanın izlenmesinden
sonra Azerbaycan'ın bağımsızlığına kavuşması için kurulan ve bu
uğurda mücadele veren örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
A. Halk cephesi
B. Azerbaycan Yurtseverler cephesi
C. Halkın Dostları cephesi
D. Bağımsız Azerbaycanlılar cephesi
E. Milliyetçi Halk cephesi


2. Kazakistan'ın bağımsızlığının kazanılmasında büyük çaba harcayan kişi aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Haydar Aliyev
B. Nazarbayev
C. Muttalibov
D. Asker Akayev
E. Ebulfeyz Elçibey


3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Kırgızistan'la ilgili değildir?
A. 1924 yılının Ekim ayında Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin
oluşturulması
B. Kenasar'ın öldürülmesiyle Rusların bölgede güçlenmesi
C. 27 Ekim 1990'da Asker Akayev'in Cumhurbaşkanı seçilmesi
D. Kırgızistan'ın Türkiye ile ekonomik ilişkilere girmemesi
E. Kırgızistan'ın Orta Asya'nın kuzey doğusunda bulunması

4. Özbekistan hangi tarihte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne katılmıştır?
A. 1925
B. 1917
C. 1924
D. 1922
E. 1918


5. Türkmenistan ve Türkiye arasında sürdürülen "sıcak" ilişkilerde en belirleyici
özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A. Türkmenistan Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'de yetişmesi
B. Türkiye'den çok sayıda uzmanın Türkmenistan'da önemli görevlere
getirilmesi
C. Türkmenistan'ın Sovyet rejiminden en az etkilenmiş olması
D. Türkmenistan'ın bağımsızlığını Türkiye'nin ilk olarak tanınması
E. Türkmenistan'ın Türkiye'ye coğrafi açıdan yakın olması ve ekonomik
zenginliğe sahip olması


1. A 2. B 3. D 4. C 5. E
 
Geri
Üst