ÇTDT 2. Dönem 2. Yazılı

H Çevrimdışı

hazanda

New member
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI
AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI UYGUN ŞEKİLDE DOLDURUNUZ
1.21 Nisan 1966 tarihli Patris Gazetesi’nde yayınlanan ……………… Planına göre Kıbrıs’taki Türk halkı ani bir saldırı ile yok edilecek ve ada Yunanistan’a bağlanacaktı.
2.Kıbrıslı Türkler,Rum saldırılarına karşı 1965’te kurulan ……………………. Teşkilatı ile karşı koymaya çalıştı.
3.ABD’li Astronot ………………………. Aya ayak basan ilk insan olmuştur.
4.1979’da sürgündeki Lider …………………………. ‘nin ülkeye dönmesiyle İran İslanm Cumhuriyeti kuruldu
5. İslam Konferansı Teşkilatı’nın ilk Türk genel sekreteri olan …………………………….. görevini halen sürdürmektedir.
AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ
1.Yunanistan’ın Kıbrıs’ı topraklarına katma idealine hangi isim verilir?Bu ideali gerçekleştirmek için Rumların Kıbrıs’ta hangi örgütü kurmuşlardır?
2.Devletin ekonomik,sosyal ve kültürel amaçlarının belirlenmesinde hükümete danışmanlık yapmak için 1960’ta kurulan teşkilat hangisidir?
3.Türkiye ekonomisinin 1970’lerde bozulmasının sebepleri nelerdir?
4.1960-1970 yılları arasında uygulanan İthal ikameci sanayileşme ile gerçekleştirilmek istenen amaç nedir?
5. 1967 Arap-İsrail Savaşından sonra (Altı Gün Savaşı) petrolün İsrail’e karşı siyasi bir silah olarak kullanılmasını sağlamak için Arap ülkeleri tarafından hangi teşkilat kurulmuştur?
AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİN BAŞINA DOĞRU İSE (D) YANLIŞ İSE (Y) KOYUNUZ
1- ( )Türkiye 1971’de düzenlenen Akdeniz Oyunlarına İzmir’de ev sahipliği yapmıştır.
2. ( )Rus Kozmonot Yuri Gagarin uzaya giden ilk insandır.
3. ( )1982 Anayasası hak ve özgürlükler açısından devlete değil bireye ağırlık veren bir anayasa özelliği taşır.
4. ( ) İran-Irak Savaşı sırasında Suriye ve Libya Irak’ı, diğer Arap Devletleri İran’ı desteklediler.
5. ( )Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı Fazıl Küçük’tür.
AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ


1- 1973 yılında başlayan Arap – İsrail Savaşı’nda Sovyet Rusya, Mısır ve Suriye’yi; Amerika ise İsrail’i desteklemiştir. Bu durum,
I. Ortadoğu’da yaşanan sıcak savaşa iki farklı kutbun destek verdiği,
II.Karşılıklı güç dengesinin oluşturulmaya çalışıldığı,
III. Ortadoğu’nun çıkar çatışması alanı haline geldiği
yargılarından hangilerini doğrular?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
2- ABD ile SSCB arasında başlayan SALT, aşağıdakilerden
hangisini önlemeye yönelik gerçekleştirilmiştir?
A) Komünizmin yayılması
B) Soğuk Savaşın başlaması
C) Çin - ABD ilişkilerinin güçlenmesi
D) Üçüncü Blok’un kurulması
E) Nükleer Savaş çıkması
3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile Yunanistan arasında mevcut olan sorunlardan birisi değildir?
A)Kara suları sorunu B)Ege adalarının silahlardan arındırılması
C)Kıta sahanlığı sorunu D)Batı Trakya sorunu
E)Karşılıklı ticaret ambargoları sorunu

4. Türkiye, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nı uluslar arası antlaşmaların kendisine verdiği hakka dayanarak yapmıştır.
Buna göre Türkiye’nin tutumu ile ilgili,
I. müdahale kararının uluslar arası hukuka uygun olduğu,
II. Akdeniz’de yayılmacı bir politika izlediği,
III. müttefiklerle birlikte hareket ettiği
yargılarından hangisine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

5. Kıbrıs Devleti kurulduğu sırada bu devletin anayasal hakları Türkiye’nin de içerisinde olduğu uluslar arası bir garanti antlaşmasıyla koruma altına alınmıştır.
Aşağıda verilen ülkelerden hangileri Kıbrıs’ta Türkiye ile beraber “garantör devlet “ kapsamındadır?
A) İngiltere – Yunanistan B) ABD – İngiltere C) ABD – Sovyetler Birliği D) İngiltere – Fransa E)ABD – Yunanistan
HER SORU 5 PUAN DEĞERİNDEDİR
BAŞARILAR DİLERİM
ORHAN AYDIN
 
Geri
Üst