Çok Partili Döneme Geçiş Denemeleri Resimleri

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
Halk Fırkasının kuruluşunu gösteren bir görsel (Karagöz , 11.4.1923 Sayı: 1572 Sayfa: 1

_f__rkas__n__n_kurulu__unu_g__steren_g__rsel.gif
 
ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmî gazetesinin Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulması ile ilgili haberi

erakkiperver_cumhuriyet_firkasinin_kurulmasi_0.gif
 
ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurucuları (Soldan sağa, Kâzım Karabekir, Refet Bey, Adnan Bey, Rauf Bey, Ali Fuat Bey)

rakkiperver_cumhuriyet_firkasinin_kuruculari.gif
 
ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurucuları (Soldan sağa, Kâzım Karabekir, Refet Bey, Adnan Bey, Rauf Bey, Ali Fuat Bey)

rakkiperver_cumhuriyet_firkasinin_kuruculari.gif
 
ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
Serbest Cumhuriyet Fırkası genel başkanı Fethi Bey ve bazı parti üyeleri

uriyet_F__rkas___genel_ba__kan___ve___yeleri.gif
 
Geri
Üst