Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi II. Dönem I. Sınavı (Karma) A Gurubu

A Çevrimdışı

ahzer

New member
20009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……………………………...LİSESİ,…………….. SINIFI ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYASI TARİHİ DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI SINAVI SORULARI

A-Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) harfini koyunuz.
1-(…..) Çin Halk Cumhuriyeti ile Küba SSCB’den yardım almadan ülkelerinde kominizmi ilan ettikleri için daha sonraki dönemde SSCB’nin güdümüne girmediler.
2-(…..) AET’nin temeli 9 mayıs 1950 tarihinde Fransız Dış İşleri Bakanı Schuman’ın yayımladığı bir bildiri ile atılmıştır.
3-(…..) İran-Irak Savaşı sırasında Suriye ve Libya Irak’ı, diğer Arap Devletleri İran’ı desteklediler.
4-(…..) Hindistan’da bağımsızlık mücadelesi Mamatha Gandhi önderliğinde silahlı direniş sonucu elde edilmiştir.
5-(…..) Doğu Bloku içinde en kapsamlı (askeri,ekonomik,siyasi) teşkilat Varşova Paktı’dır.

B-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
1-Küba Füze Krizi ABD’nin …………………………’ye, SSCB’nin ………………………….’ya füze yerleştirmesi sonucu patlak vermiştir
2- Soğuk Savaş Dönemi’nde ABD’nin Batı dünyasının liderliğini açık bir şekilde üstlenmek için yaptığı ilk girişim, ……………………………..’nin ilanı olmuştur.
3- Hindistan ile Pakistan arasındaki en büyük sorun olan “……………………………..” günümüzde de halen çözülebilmiş değildir.
4- 1917’de Filistin’de bir Yahudi devletinin kurulmasına destek vermek amacıyla İngiltere Dış İşleri Bakanı’nı ………………………….., Siyonist Fedarasyonu Başkanı’na bir mektup yollamıştır.
5-Bağdat Paktı Devletleri: ……………………….., ………………………., ……………………….., ………………………….. ve …………………………

C-Aşağıda karışık biçimde verilmiş gelişmeleri oluş sırasına göre sıralayınız.

1-Türkiye’nin Avrupa Konseyi’ne girişi
2-Bağdat Paktı
3-Türkiye’nin Kore’ye asker göndermesi
4-Balkan Paktı
5-Türkiye’nin NATO’ya girişi

D-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1- İngiltere Dışişleri Bakanı Balfour, 2 Kasım 1917’de Siyonist Federasyonu Başkanı bankacı Lord Rothschild'a gönderdiği mektup Balfour Deklarasyonu olarak kabul edilmiştir. Bu deklarasyonun aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?
A) Osmanlıların Ortadoğu’dan atılması B) Osmanlılarla barış antlaşması imzalanması
C) Mısır’daki İngiliz hâkimiyetinin kaldırılması D) Ortadoğu’da İsrail Devleti’nin kurulması
E) Bağımsız bir Arap devletinin kurulması

2- Krusçev, Sovyet Rusya'nın ekonomik kalkınmasını hızlandırma arzusundaydı. Devamlı bir savaş beklentisi, çabaların ekonomik
kalkınmaya yönelmesini önleyecekti. Sovyet komünizmi ekonomik refahı gerçekleştirmek zorundaydı. Dolayısıyla, Rusya uluslararası
barış politikasına yöneldi.
Buna göre, Krusçev Dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ekonomik alanda atılımların hedeflendiği
B) Liberal ekonomi sisteminin benimsendiği
C ) Soğuk Savaş'ın toplum üzerindeki etkisinin silinmek istendiği
D) Sovyet dış politikasında değişikliğe gidildiği
E) Ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmek istendiği

3- SSCB’nin yayılımcı politikasını engellemek amacıyla uzakdoğuda kurulan örgüt hangisidir?
A) CENTO B)SEATO C)AGİK D)OEEC E)NATO


4- Soğuk Savaş dönemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Soğuk Savaş koşullarında kutup liderleri birbirleriyle görüşmekten kaçındıkları gibi, aynı bloktaki ülkelerin karşı bloktaki ülkelerle ilişkiye girmelerine de izin vermemişlerdir.
B) Nükleer caydırıcılık Soğuk Savaş’ın özelliklerinden biridir.
C) Soğuk Savaş blokların doğrudan savaşa başvurmadıkları, ancak dolaylı çatışmaların yaşandığı bir dönemdir.
D) Soğuk Savaş döneminde yoğun bir silahlanma yarışı ile silahların sınırlandırılması süreci birlikte yaşanmıştır.
E) Soğuk Savaş iki bloğun, ideolojik olarak lider ülkeler etrafında ayrışarak gerginlik ve üstünlük mücadelesini sürdürmesidir.

5--(II. Dünya Savaşı sonrası) Avrupa ülkelerinin kendi aralarında ekonomik alanda birleşmesi; Bu işbirliği değerlendirilmeli; Eğer hala ekonomik açık varsa ABD bu açığı kapatarak, Avrupa’da Sovyet Rusya’nın fırsatçı durumuna engel olunmalı.
Yukarıda sözü edilen bu gelişmelerin Soğuk Savaş Dönemi’ndeki adı nedir?
A)Truman Doktrini
B)Avrupa Ekonomik Topluluğu
C)Marshall Planı
D)Büyük Avrupa Projesi
E) Shuman Planı ( Avrupa Birliği)

E-Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1-Eisenhower Doktrini hakkında kısaca bilgi verniz.
2- Türkiye’nin NATO’ya dahil olmak istemesinin temel sebebi nedir?3- İran-Irak Savaşı’nın sonuçlarını yazınız.

4-Bağlantısızlar Hareketi’nin takip ettiği temel politika nedir? İlk teşkilatlı toplantısını nerede yapmıştır?

5- Bağdat Paktı’nın başarılı olamamasının nedenleri nelerdir?

6- Yumuşama döneminin ortaya çıkmasında etkili olan iki önemli sebebi yazınız.7-Uluslar arası politikada petrolün önemi nedir? Açıklayınız.
 
Geri
Üst