Arap Dünyasının Hatay Devleti’nin Kurulmasına Karşı Tavrı

raltar Çevrimdışı

raltar

Super Moderator
Arap Dünyasının Hatay Devleti’nin Kurulmasına Karşı Tavrı ve Türk-Arap Muhâdeneti (Dostluk) Cemiyeti
Yrd. Doç. Dr. Kemal Yakut

Osmanlı Devleti’nin dağılma döneminde ortaya çıkan Arap milliyetçiliği, kısa zamanda siyasî nitelik kazandı. Arap milliyetçileri başta İngiltere olmak üzere Batı emperyalizminin kontrollünde ulus-devletlerini kurmak üzere harekete geçtiler. Ancak amaçlarına ulaşamadıkları gibi çeşitli manda rejimleriyle yüz yüze kaldılar. Bu dönem boyunca Arap milliyetçileri Türklere yönelik yoğun bir propaganda içine girdiler.

Sancak (Hatay), iki dünya savaşı arasında Türk-Suriye ve Türk-Arap ilişkilerini etkileyen en önemli sorunlardan biri oldu. Türkiye, Hatay’da Türklerin hukukunu korumayı öncelikleri arasına aldı. Hatay Devleti’ni kurdurarak Türkiye’nin bölge üzerindeki nüfuzunu sağlamlaştırdı. Bu olayların yaşandığı süreçte, Mısır’da Türk-Arap Muhâdeneti (Dostluk) Cemiyeti kuruldu. Böylece Türkiye’nin tezleri Arap dünyasında savunuldu ve imajı düzeltilmeye çalışıldı.

'Girmek istiyorsan TıkLa'
 
Geri
Üst