Antonius Marcus

M Çevrimdışı

mehtap-gez

Super Moderator
Romalı Komutan(İ.Ö. 83-30). Julius Caesarla birlik oldu. Onu, Pompeius'a karşı Roma üzerine yürümeye kışkırttı.Farsala savaşma katıldı. Caesar'la birlikte konsül seçildi. Caesar’ın öldürülmesinden sonra, onun malına ve evrakına el koydu. Anma konuşmasını yaptı. Forum'da halka vasiyetini okudu. Oktavianus gelinceye kadar Roma'ya egemen oldu. Oktavianus gelip Senatus'la birlik olunca, Kuzey İtalya'ya kaçmak zorunda kaldı. Oktavianus konsül seçildikten sonra Antonius ile anlaştı. Bunlar aralarına Galya valisi Lepidus'u da alarak İkinci Triumvirliği kurdular (İ.Ö. 43). Antonius ve Oktavianus, Philippopolis'te, Caesar ın katillerini yenilgiye uğrattılar ve onları öldürdüler. Triumvirler, bu zaferden sonra Roma imparatorluğunu aralarında paylaştılar. Antonius'a Doğu ülkeleri düştü. Antonius, karısı ölünce, Oktavianus'un kız kardeşi ile evlendi. Suriye'de Mısır kraliçesi Kleopatra ile buluştu; onun çekiciliğine kapıldı. Eşini, kendi onurunu, Roma'nın çıkarlarını unuttu. Onunla Mısır’a gitti. Eşi görülmemiş bir hayat sürdü. Kleopatra'nın ülkesini genişletti. Kleopatra'dan olan çocuklarına, Roma imparatorluğunun doğu ülkelerinde krallıklar verdi. Antonius'un bu davranışları Roma'da iyi karşılanmadı. Oktavianus, büyük donanma ile Mısır üzerine yürüdü. Aktium deniz savaşında Antonius ile Kleopatra'yı yenilgiye uğrattı (İ.Ö. 31). Arkalarından Mısır'a gitti. İskenderiye'de kuşatılan Antonius intihar etti. Kleopatra da kendini bir yılana sokturarak öldü
 
Geri
Üst