9. Sınıf 1. Yazılı karışık

C Çevrimdışı

caws

New member
04/12/2009
Adı-Soyadı:
Sınıf-No:

2009–2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BOZDOĞAN ANADOLU LİSESİ 9. SINIF TARİH DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA

A)Bilgilerden doğru olanlara (D), Yanlış olanlara (Y) harfi koyunuz (.10 puan)

1. (….) Hayat içerisinde tek meydana gelen değişmelere olgu denir.
2. (….) Güneş yılı esasına dayanan takvimi ilk bulan topluluk Sümerlerdir.
3. (….) Tarih yazıcılığının en önemli örneklerinden birisi Hitit Anallarıdır.
4. (….) Olayın geçtiği dönemde yazılan eserlere 2. elden kaynak denir.
5. (….) Çatalhöyük insanlık tarihinin ilk şehir yerleşimidir.
6. (….) Sümerler ölümden sonra yaşama inanmışlardır.
7. (….) Tarihte ilk kanunları Hamurabi hazırlamıştır.
8. (….) Türklere ait en eski kültür Afenesyova değidir.
9. (….) İskitlere ait destanın adı Alp Er Tungadır.
10. (….) Mısır şehirlerine Site adı verilir.

B) Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(20 puan)
1. Sümerlere ait en önemli destanlar …………. ,………….. ve ………………… dır. 3p
2. Anadoluya ilk yazı ……………………………… tarafından getirilmiştir. 2p
3. Latin alfabesinin temelini ……………………….. alfabesi oluşturur. 2p
4. İlk düzenli orduyu ve bunun sonucunda imparatorluğu ……………….. oluşturmuştur. 2p
5. Ateş ………………….çağında bulunmuştur. 2 p
6. Diplomatik …………………………… ile uğraşan tarihe yardımcı bilim dalıdır. 2p
7. Destan, efsane, Hikaye ………………… kaynaklardandır. 2p
8. Persler ülkelerini daha iyi yönetmek …………….denen eyaletlere bölmüşlerdir. 2p
9. İlk tek tanrılı dinen inanan topluluk …………………dir. 2p
10. Sümerlere ait olan tapınaklara ………….denir. 1p

C)Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Tarihsel bir konuda araştırma yaparken sırası ile hangi aşamalardan geçilmektedir? Kısaca açıklayınız.
2. Türklerin kullandığı ilk takvimler nelerdir?
3. Başlıca tarih yazıcılıkları nelerdir? Örneklerle açıklayınız.
4. Olay: “Bir gün evimizin tavan arasında bir kitap buldum. Kitabı karıştırdığımda şunları gördüm. Öncelikle bilmediğim eski bir yazı ile yazılmıştı, sayfalarını karıştırınca içinde bazı yerleri gösteren haritalar ve yazılışından şiir olduğu anlaşılan sayfaları fark ettim. Ayrıca kitabın içinde hatıra olsun diye saklanan eski bir para kalmıştı. Son sayfasında ise bir devletin armasına benzeyen bir şekil vardı.”

Bu kitabı tarihe yardımcı bilimlerden hangilerinden nasıl yararlanacak çözebilirim?
5. Bir arkeolog bütün tarih öncesi dönemleri yaşamış bir yerde kazı yaparsa sırasıyla hangi tarih öncesi devirlerle ilgili kalıntılar elde eder?
6. Hindistan’daki toplumsal durumu ayrıntılı olarak açıklayınız?

D) Aşağıdaki testleri çözünüz. Her test 2 puan.

1-Aşağıdakilerden hangisi bir olayın tarih araştırmalarına konu olabilmesi için taşıması gerekli özelliklerden biri olarak gösterilemez?
A) Geçtiği yer bilinmeli
B) Yaşandığı zaman bilinmeli
C) Neden-sonuç ilişkisi olmalı
D) İnsanlar arasındaki ilişkilerin sonucu olmalı
E) Milattan sonra yaşanmış olmalı

2-Aşağıdaki tarihlerden hangisi günümüze en uzaktır?
A- M.Ö. 600
B- M.Ö. 750
C- M.S. 120
D- M.S. 60
E-M.S.1566

3-Anadoludaki önemli kültür merkezleriyle tarih öncesi devirler eşleştirilmiştir.
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A. Eski taş-Karain ve Beldibi
B. Orta taş-Macunçay ve Baradiz
C. Yeni taş-Çatalhöyük ve Çayönü
D. Kalkolatik-Truva ve Alacahöyük
E. Bakır-Biblos ve Ninova

4-Tarih Öncesi dönemlerde,
I. Tahıl yetiştirilmesi,
II. Avcılık ve toplayıcılık yapılması
III. Demir madeninin işlenmesi
durumları aşağıdakilerden hangisinde verilen kronolojik sıraya göre yaşanmıştır?
A) I, II, III
B) I, III, II
C) II, III, I
D) II, I, III
E) III, II, I
5-

Not: Süre 1 ders saati başarılar.Feridun DARCAN
Tarih Öğretmeni
 
M Çevrimdışı

merve999

New member
Ynt: 9. Sınıf 1. Yazılı karışık

bu biraz ağır olmamışmı,tabi siz hazırladıysanız.......................
 
A Çevrimdışı

adana

New member
Ynt: 9. Sınıf 1. Yazılı karışık

caws ' Alıntı:
4. Olay: “Bir gün evimizin tavan arasında bir kitap buldum. Kitabı karıştırdığımda şunları gördüm. Öncelikle bilmediğim eski bir yazı ile yazılmıştı, sayfalarını karıştırınca içinde bazı yerleri gösteren haritalar ve yazılışından şiir olduğu anlaşılan sayfaları fark ettim. Ayrıca kitabın içinde hatıra olsun diye saklanan eski bir para kalmıştı. Son sayfasında ise bir devletin armasına benzeyen bir şekil vardı.”

Bu kitabı tarihe yardımcı bilimlerden hangilerinden nasıl yararlanacak çözebilirim?

Bu soruyu çok sevdim. Harika bir soru modeli.
 
Geri
Üst