Sanat Tarihi Lise 3.Sınıflar için Test Soruları

T Çevrimdışı

tarih.20

New member
Sanat Tarihi Lise 3.Sınıflar için Test Soruları


1- Hun sanatında çadır, belleme ve eyer süslemelerinde kullanılan süsleme
Tekniğine ne ad verilir? a-fresk b-stüko c-aplike d- minyatür
2- Aşağıdakilerden hangisi Hun sanatında görülmez ? a- çadır süslemeleri
b- kemer tokaları c-at koşum takımları d- anıtsal mimarlık
3- Hun sanatı örneklerinin çıkarıldığı mezar türüne ne denir?
a-türbe b- kurgan c- piramit d- kümbet
4- Aşağıdakilerden hangisi Hun sanatıyla ilgili bir bilgi DEĞİLDİR?
a- birbirini parçalayan hayvan figürleri vardır b- figürlü dövmeler yapılmıştır
c- mozayik resimler yapılmıştır d- sitilize edilmiş figürler yapılmıştır
5- Aşağıdakilerden hangisi Uygurların yerleşik hayata geçmesinden kaynaklanan
bir yenilik DEĞİLDİR? a- pagoda b-şehir suru c- saray d-minyatür
6- Uygur mimarisinde görülen en önemli teknik yenilik nedir?
a- sutupa b- türbe c- Türk üçgeni d- kurgan
7- Uygur resim sanatı için hangisi EN DOĞRUDUR? a-minyatür ve freskler
yapılmıştır b-Buda ve mani dinlerinin etkisi vardır c-vakıfçıların törenleri
işlenmiştir d- hepsi
8- Eski Türk çadırlarıyla hangi mimari yapı arasında biçimsel benzerlik vardır?
a-kümbet b-sutupa c-bark d-kurgan
9- Göktürk(Orhun) Anıtlarının yapılış sıralamasını yazdığımızda hangisi doğru
olur? a-Tonyukuk-Kültigin-Bilge Kağan b-Kültigin-Bilge Kağan-Tonyukuk
c-BilgeKağan- Tonyukuk-Kültigin d-Tonyukuk-Bilge Kağan- Kültigin
10-Aşağıdakilerden hangisi balballarla ilgili bir bilgi DEĞİLDİR?
a-frontal duruşludur b-arkaik ifadelidir c-öldürülen düşmanı simgeler
d- sanatsal değeri yüksek bir heykel görünümündedirler
11- Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem camilerinden değildir?
a-Emeviye cami b-Basra cami c-Amr cami d-Medine cami
12- Hangisi ilk dönem camilerinin özelliklerinden DEĞİLDİR?
a-hendek veya surla çevrili olması b-kubbe örtülü olması c- gölgelikli kapalı
bölümü olması d- açık avlusu bulunması
13- Samarra Ulu caminin Malviyesinin ziggurata benzemesini nasıl açıklarız?
a-önceki uygarlıkların etkisi b- malzemeden kaynaklanan zorunluluk
b- iklimsel özelliklerin zorlaması d- mimari bir üslup yaratma düşüncesi
14- İslam mimarisinin ilk anıtsal yapısı nedir? a-samarra Kubbet Üs Suleybiye
b-Mekke’de Kabe c- Kudüs Kubbet Üs Sahra d-Gırnata Elhamra Sarayı
15- Endülüs Emevilerinin en ünlü sarayının adı nedir?
a-Meşatta b- Kuseyri Amra c-Elhamra d-Balkuvara
16- Emevi camilerinin en belirgin mimari özelliği nedir? a-büyük kubbeli olması
b-ordugah özellikte olması c- büyük olması d- hepsinin kiliseye benzemesi
17- Abbasiler döneminde yapılan dünyanın en büyük camisinin adı nedir?
a-Tolunoğlu cami b-Samarra Ulucami c-Kurtuba cami d-Mescidi Aksa Cami
18- Mısırda bulunan ilk Türk eserinin adını nedir? a-Emeviye cami b-kurtuba
cami c-Samarra Ulucami d- Tolunoğlu Ahmet Cami
19 -İslam mimarisinde yapılmış olan ilk türbenin adı nedir?
a-Elhamra b-Kubbet Üs Suleybiye c-Mescidül Haram d-Kubbet üs Sahra
20- Abbasiler döneminde, uygarlığın gelişmesini hangi etkinlikler daha iyi
anlatır? a-sarayların yapılması b-Bağdat ve Samarra kentlerinin kurulması
c-büyük camilerin yapılması d- ilk türbenin yapılması
21- Aşağıdakilerden hangisi Emevi sarayıdır?
a-Balkuvara b- Ukheydir c-Meşatta d- Topkapı sarayı
22- Avlu etrafına, sütun ve kemer dizisi biçiminde yapılmış olan mimari
düzenlemelere ne denir? a-Eyvan b- revak c-sahın d- mihrap
23- İslam süsleme sanatlarında sonsuzluğu anlatan,geometrik,içiçe geçmeli ve
soyut motiflere verilen adları yazdığımızda , hangisi yanlış olur?
a- arabesk b- girift c- girişik bezeme d- stüko
24- Bir sanat esrinin oluşmasında EN AZ etkili olan hangisidir?
a-sanatçının konuşma dili b- toplumsal yapının etkisi c- önceki
uygarlıkların etkisi d- eserin yapıldığı coğrafi ortam
25- Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler dönemi sarayıdır?
a-Elhamra b- Kuseyri Amra c- Meşatta d- Balkuvara


NİZAMİ ÇUBUK Hoca'ya teşekkür ederiz...


Lütfen bu belgeyi kaynak göstermeden,alıntılamayın,kopyalamayın,başka

bir sitede yayınlamayın...Emeğe saygı gösterelim...
 
T Çevrimdışı

tarih.20

New member
Ynt: Sanat Tarihi Lise 3.Sınıflar için Test Soruları

Sanat Tarihi Lise 3.Sınıflar için Test Soruları 2

1-İslam mimarisinin ilk anıtsal yapısı nedir?
a-samarra Kubbet Üs Suleybiye b-Mekke’de Kabe
c- Kudüs Kubbet Üs Sahra d-Gırnata Elhamra Sarayı
2-Emevi camilerinin en belirgin mimari özelliği nedir? a-büyük kubbeli olması
b-ordugah özellikte olması c- büyük olması d- hesinin kiliseye benzemesi
3-Mısırda bulunan ilk Türk eserinin adını nedir? a-Emeviye cami b-kurtuba
cami c-Samarra Ulucami d- Tolunoğlu Ahmet Cami
4-Abbasiler döneminde, uygarlığın gelişmesini hangi etkinlikler daha iyi
anlatır? a-sarayların yapılması b-Bağdat ve Samarra kentlerinin kurulması
c-büyük camilerin yapılması d- ilk türbenin yapılması
5-Avlu etrafına, sütun ve kemer dizisi biçiminde yapılmış olan mimari
düzenlemelere ne denir? a-Eyvan b- revak c-sahın d- mihrap
6-Bir sanat esrinin oluşmasında EN AZ etkili olan hangisidir?
a-sanatçının konuşma dili b- toplumsal yapının etkisi c- önceki
uygarlıkların etkisi d- eserin yapıldığı coğrafi ortam
7-Hangisi ilk dönem camilerinin özelliklerinden DEĞİLDİR?
a-hendek veya surla çevrili olması b-kubbe örtülü olması c- gölgelikli kapalı
bölümü olması d- açık avlusu bulunması
8-Aşağıdakilerden hangisi balballarla ilgili bir bilgi DEĞİLDİR?
a-frontal duruşludur b-arkaik ifadelidir c-öldürülen düşmanı simgeler
d-sanatsal değeri yüksek bir heykel görünümündedirler
9-Eski Türk çadırlarıyla hangi mimari yapı arasında biçimsel benzerlik vardır?
a-kümbet b-sutupa c-bark d-kurgan
10-Uygur mimarisinde görülen en önemli teknik yenilik nedir?
a- sutupa b- türbe c- Türk üçgeni d- kurgan
11-Aşağıdakilerden hangisi Hun sanatıyla ilgili bir bilgi DEĞİLDİR?
a-birbirini parçalayan hayvan figürleri vardır b- figürlü dövmeler yapılmıştır
c-mozayik resimler yapılmıştır d- sitilize edilmiş figürler yapılmıştır
12-Aşağıdakilerden hangisi Hun sanatında görülmez ? a- çadır süslemeleri
b- kemer tokaları c-at koşum takımları d- anıtsal mimarlık
13-Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler dönemi sarayıdır?
a-Elhamra b- Kuseyri Amra c- Meşatta d- Balkuvara
14-İslam süsleme sanatlarında sonsuzluğu anlatan,geometrik,içiçe geçmeli ve
soyut motiflere verilen adları yazdığımızda , hangisi yanlış olur?
a-arabesk b- girift c- girişik bezeme d- stüko
15-Aşağıdakilerden hangisi Emevi sarayıdır?
a-Balkuvara b- Ukheydir c-Meşatta d- Topkapı sarayı
16-İslam mimarisinde yapılmış olan ilk türbenin adı nedir?
a-Elhamra b-Kubbet Üs Suleybiye c-Mescidül Haram d-Kubbet üs Sahra
17-Endülüs Emevilerinin en ünlü sarayının adı nedir?
a-Meşatta b- Kuseyri Amra c-Elhamra d-Balkuvara
18-Abbasiler döneminde yapılan dünyanın en büyük camisinin adı nedir?
a-Tolunoğlu cami b-Samarra Ulucami c-Kurtuba cami d-Mescidi Aksa Cami
19-Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem camilerinden değildir?
a-Emeviye cami b-Basra cami c-Amr cami d-Medine cami,
20-Samarra Ulu caminin Malviyesinin ziggurata benzemesini nasıl açıklarız?
a-önceki uygarlıkların etkisi b- malzemeden kaynaklanan zorunluluk
c-iklimsel özelliklerin zorlaması d- mimari bir üslup yaratma düşüncesi
21-Hun sanatında çadır, belleme ve eyer süslemelerinde kullanılan süsleme
Tekniğine ne ad verilir? a-fresk b-stüko c-aplike d- minyatür
22-Aşağıdakilerden hangisi Uygurların yerleşik hayata geçmesinden kaynaklanan
bir yenilik DEĞİLDİR? a- pagoda b-şehir suru c- saray d-minyatür
23-Hun sanatı örneklerinin çıkarıldığı mezar türüne ne denir?
a-türbe b- kurgan c- piramit d- kümbet
24-Uygur resim sanatı için hangisi EN DOĞRUDUR? a-minyatür ve freskler
yapılmıştır b-Buda ve mani dinlerinin etkisi vardır c-vakıfçıların törenleri
işlenmiştir d- hepsi
25-Göktürk(Orhun) Anıtlarının yapılış sıralamasını yazdığımızda hangisi doğru
olur? a-Tonyukuk-Kültigin-Bilge Kağan b-Kültigin-Bilge Kağan-Tonyukuk
c-BilgeKağan- Tonyukuk-Kültigin d-Tonyukuk-Bilge Kağan- Kültigin

NİZAMİ ÇUBUK Hoca'ya teşekkür ederiz...


Lütfen bu belgeyi kaynak göstermeden,alıntılamayın,kopyalamayın,başka

bir sitede yayınlamayın...Emeğe saygı gösterelim...
 
T Çevrimdışı

tarih.20

New member
Ynt: Sanat Tarihi Lise 3.Sınıflar için Test Soruları

Sanat Tarihi Lise 3.Sınıflar için Test Soruları 3


1-Hangisi Büyük Selçuklu anıt mezarı değildir?
a-Samanoğlu Türbesi b-Kişmar Kümbeti c-Demavent Kümbeti d-S.Sencer Türbesi
2-Büyük Selçuklular döneminde, hangi mimari yapıda 'avlu,eyvan ve revak düzenlemesi'
yoktur? a- camilerde b- anıtmezarlarda c- medreselerde d- ribatlarda
3-Hangisi Semarkant'da bulunmaz?
a-Uluğbey Rasathanesi b- Şahı Zinde Külliyes c-Leşkeri Bazar Sarayı d- Guri Mir
4-Timur'un Türbesine ne denir?
a-Radkan Kümbeti b-Kutup Minar c- Guri Mir d- Karagan Kümbeti
5-Delhi Sultanlığı zamanında yapılan dünyanın en yüksek minaresinin adı nedir?
a-Sultan Mesut Minaresi b- Malviye c- Şahı Zinde d- Kutup Minar?
6-Tac Mahal için hangi bilgi yanlıştır? a-Mümtaz Mahal'in Türbesidir b-Şah Cihan
tarafından yaptırılmıştır c-Büyük Selçuklu eseridir d- Hindistan'da bulunur.
7-Tac Mahal'in özelliklerini sıralarsak hangisi yanlış olur? a-mimarı Mehmet İsa Efendi'dir
b-çokgen gövdeli kümbetlere benzer c-Peyzaj mimarlığı çok önemlidir d-dört cephesinde
eyvanlı düzenlemeler vardır
8-Büyük Selçukluların geliştirdiği mimari yapı tiplerini yazdığımızda hangisi yanlış olur?
a-minare b- eyvanlı cami c-kümbet d- medrese
9-Aşağıdaki mimari yapılardan hangisi sivil mimarlık eseridir?
a- ribat b-medrese c- cami d- kümbet
10-Asya'da ki Türk mimari eserlerinin süslemelerinde en az kullanılan hangisidir?
a- sırlı tuğla b- Turkuaz c- çini mozaik d- figürlü kabartma
11-Anadolu Selçuklu mimari eserlerini tanımamızı sağlayan özellikleri sıraladığımızda
hangisi yanlış olur? a-Duvarlar çok pencerelidir b-Taçkapısı(portali) vardır
c-aydınlatma feneri vardır d- duvarlar sağlam ve sade görünüşlüdür
12-Büyük Selçukluların Anadolu'da yaptırdıkları ilk cami hangisidir? a-Konya Alaeddin Cami b-Diyarbakır Ulucami c-Kızıltepe Ulucami d-Malatya Ulucami
13-Divriği Ulucami'nin özelliklerini sıraladığımızda hangisi yanlış olur?
a-mimarı Hürrem Şah'tır b-külliyedir c-Mengücüklü eseridir d- kubbe örtülüdür
14-Divriği Ulucami'nin en ünlü taçkapısı (portali) hangisidir?
a- Selçuklu kapısı b- Tekstil kapı c- Barok kapı d- Şifahane kapısı
15-Konya Alaeddin Cami için hangisi yanlıştır? a-Anadolu Selçuklularının ilk camisidir
b-Danişmentli eseridir c-mimarı Dımişki'dir d-minber ustası Mengümberti'dir
16-Anadolu Selçuklularının ilk külliyesi hangisidir?
a-Koya Alaeddin C. b-Kayseri Huand Hatun C. c-Malatya Ulucami d-Niğde Alaeddin C.
17-Hangisi ahşap direkli camilerden değildir?
a-Kızıltepe Ulucami b-Beyşehir Eşrefoğlu cami
c-Ankara Arslanhane Cami d-Konya Sahip Ata Cami
18-Anadolu Selçuklu medreseleri hangi özelliğine bakılarak ayırt edilir?
a- eyvanına b-revağına c- kubbesine d- avlusuna
19-Hangisi kapalı avlulu medrese değildir? a- Konya İnce Minareli Medrese
b-Kırşehir Caca Bey Medresesi C-Konya Karatay Medresesi d-Konya Sırçalı Medrese
20-Hangisi açık avlulu medrese değildir? a- Sivas Gök Medrese b- Konya Karatay Med.
c- Konya Sırçalı Medrese d- Kayseri çifte Medrese

21-Kümbetlerde hangi bölüm bulunmaz?
a-mumyalık/ kaide b- gövde / sanduka c- çatı/içkubbe d- revak/ eyvan
22-Aşağıdaki Anadolu Selçuklu Medreselerinden hangisi çifte minareli değildir?
a-Sivas Gök Medrese b-Erzurum Hatuniye Medresesi c-Konya İnce Minareli Medrese
d-Sivas Çifte Minareli Medrese
23-Hangisi Anadolu Selçuklu kümbeti değildir?
a-Kişmar Kümbeti b-Döner Kümbet c-Ulu Kümbet d-Hasan Padişah Kümbeti
24-Aşağıdakilerden hangisi taçkapı süslemelerinde bulunmaz?
a-figürlü plastik b-sırlı tuğla c-hayat ağacı motifi d-geometrik geçmeli taş işlemeciliği
25-Etrafında avlusu bulunan ünlü Anadolu Selçuklu kümbeti hangisidir?
a-Mama Hatun Kümbeti b-Melik Gazi Kümbeti c-Kılıçaslan Kümbeti d-Çifte Kümbetler


NİZAMİ ÇUBUK Hoca'ya teşekkür ederiz...


Lütfen bu belgeyi kaynak göstermeden,alıntılamayın,kopyalamayın,başka

bir sitede yayınlamayın...Emeğe saygı gösterelim...
 
O Çevrimdışı

ozzyalanya

New member
Ynt: Sanat Tarihi Lise 3.Sınıflar için Test Soruları

bunLarın cewapLarı nerde aciL bana yardımcı oLabiLirmisinizzzz :(:(
 
Geri
Üst