Sanat Tarihi Lise 3.Sınıf 2.Dönem-2.Yazılı

T Çevrimdışı

tarih.20

New member
1. Mimar Sinan’ın sanatıyla ilgili özelliklerden:
Kentleşmeye ve önceki uygarlıklara verdiği önemi,
Yapıtlarında çağını aşan yenilikler uygulamasını,
Tüm yapıtlarında uyguladığı mimarlığın üç temel ögesini,
Sanatının aşamalarını ve bunu temsil eden yapıtlarını yazınız.
2. Edirne Selimiye Camisi, niçin Mimar Sinan’ın en olgun yapıtıdır?
3. Minyatür sanatının özellikleri içinde; resim sanatının teknik sorunları (renk,
ışık, perspektif, kompozisyon) nasıl ele alınmıştır?
4. Minyatürlerde mekan, nesneler ve figürler nasıl betimlenmiştir?
5. Fatih Dönemi minyatür sanatını etkileyen iki sanatçı hakkında bilgi veriniz.
6. Kanuni Dönemi nakkaşlarının adlarını ve yapıtlarından birer örnek yazınız
7. Nakkaş Levni, minyatürden resim sanatına geçişte nasıl bir öneme sahiptir?
8. Minyatürden, resim sanatına geçişte, en etkili olan nakkaş kimdir, niçin?
9. Ülkemizde ilk resim sergisini açan sanatçının adını, dönemini ve bir eserini
yazınız.
10.1914 kuşağının sanatçılarından ikisini eserleriyle birlikte yazınız.
11.“Müstakil (Bağımsız) Ressamlar ve heykeltıraşlar Birliği” sanatçıları
eserlerinde ne tür konuları işlemişlerdir?
12.Bedri Rahmi Eyüboğlu hangi dönem sanatçısıdır, ne tür konuları işlemiştir?
Bir eseriyle birlikte yazınız.
13.“Yeniler” ne tür konuları işlemişlerdir? İki sanatçısıyla birlikte yazınız.
14.“Müstakil (Bağımsız) Ressamlar ve heykeltıraşlar Birliği” sanatçılarından
ikisini birer eseriyle birlikte yazınız.
15.Osman Hamdi Bey’in sanat eğitimi, müzecilik ve arkeoloji alanlarında yapmış
olduğu çalışmaları yazınız
16.Osman Hamdi Bey’in konu seçimindeki tercihini iki eseriyle birlikte yazınız.
17.Bugün, Türkiye’de sanatçılara yön verebilen bir gücünüz olsaydı, onların neler
yapmasını isterdiniz?
18. Çini sanatında; aşağıdaki dönemlerin en karakteristik renklerini,
motiflerini ve uygulandığı birer örneğini yazınız (6.,7., ve 8. sorular için ).
Selçuklu dönemi
Erken Osmanlı (Bursa) dönemi
Klasik Osmanlı dönemi
19. Topkapı Sarayı’nın 2., 3., ve 4. avlusunda bulunan yapılardan ikişer adetinin
adını yazınız.
20.Yeni klasik (neoklasik-1.ulusal mimarlık) dönem Türk Mimarisinin ortaya çıkış
nedenini, sanat anlayışını ve sona ermesinin nedenini yazınız.
21.Kubat Abat Sarayının duvar çinilerinin önemini belirtiniz.
22.Türk resim sanatının ortaya çıkmasını hazırlayan etkenlerden dördünü
yazınız.
23.Birinci kuşak Asker Ressamlarımızın adlarını ve yoğunlaştıkları konu türlerini
yazınız.
24.Fatih Dönemi minyatür sanatını etkileyen gelişmeler nelerdir?
25.Kanuni Dönemi minyatür sanatçılarının (nakkaşlarının) adlarını ve ne tür
eserler ortaya koyduklarını yazınız.
26.Minyatür sanatının ortaya çıkış nedenini, yöntemlerini ve sona eriş nedenini
yazınız.
27.Minyatürden resim sanatına geçiş aşamasını, Avrupa resmindeki hangi
dönemlerin ilişkilerine benzetebiliriz? Örnek vererek açıklayınız.
28.İlk ressamlarımızın asker kökenli olmasının nedenini yazınız.
29.Geleneksel sanatlarımızın zenginliğini çağdaş sanatlara nasıl taşıyabiliriz?Ya da başka bir deyişle ulusal kültür
zenginliğimizi evrensel sanat değerleri düzeyine nasıl çıkartabiliriz?
30.1914 kuşağı ressamlarından dördünün adını yazını
31.Osman Hamdi Bey’in müzecilik ve eski eser korumacılığı yönünü yazınız.
32.Türk resim sanatının oluşmasında etkili olan okulların adlarını ve nasıl etkili
olduklarını yazınız.
33.Osman Hamdi Bey’in resimlerini hangi özelliğinden tanırsınız? Birini yazınız.
34.Çallı Kuşağı ressamlarının özelliklerinden birini tazınız.
35.Nakkaş Nigari’nin dönemini, yaptığı minyatürlerin özelliklerini ve bir eserini
yazınız.
36.Edirne Selimiye Cami, Mimar Sinan’ın hangi dönem eseridir? Plan özelliğini
yazınız.
37.Minyatürün genel özelliklerinden birini yazınız.
38.Cumhuriyet Kuşağı ressamlarından dördünün adını yazınız.
39.Minyatür sanatında görülen özelliklerden birini yazınız.
40.Osman Hamdi Bey’in arkeolog olarak ve eğitimci olarak yaptığı çalışmaları
yazınız.
41.Türk resim sanatının oluşmasında, Fatih dönemindeki hangi olaylar etkili
olmuştur? İkisini yazınız.
42.İstanbul Süleymaniye Cami, Mimar Sinan’ın hangi dönem eseridir? plan
özelliğini yazınız.
43.1914 Meşrutiyet Kuşağı sanatçılarının genel özelliklerinden birini yazınız.
44.Kanuni dönemi nakkaşlarından dördünün adını yazınız.
45.Osman Hamdi Bey’in resimlerinde olayların geçtiği mekan ve kullandığı figür
konusunda bilgi veriniz.
46.II. Kuşak Asker ressamlardan üçünün adını yazınız
47.Türk resim sanatının oluşmasında, minyatür sanatı bakımından en etkili
dönem ve sanatçı kimdir?

NİZAMİ ÇUBUK Hoca'ya teşekkür ederiz...


Lütfen bu belgeyi kaynak göstermeden,alıntılamayın,kopyalamayın,başka

bir sitede yayınlamayın...Emeğe saygı gösterelim...
 
N Çevrimdışı

nurbanuu

New member
Ynt: Sanat Tarihi Lise 3.Sınıf 2.Dönem-2.Yazılı

cevaplarını yazabilirseniz çok sevinirim
 
Geri
Üst