I. İnönü Muharebesi Soru - Cevap Çalışma Kağıdı

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
I. İnönü Muharebesi

1.I. İnönü Muharebesi’nin Nedenleri Nelerdir?
Bu savaşın yapılmasında Yunanistan’ın;
1)Çerkez Ethem İsyanı’nından yararlanmak istemeleri,
2)Sevr Antlaşması’nı TBMM’ye kabul ettirmeye çalışmaları,
3)Yeni kurulan Türk ordusu’nun güçlenmesini engellemeye çalışmaları,
4)Eskişehir ve Ankara’yı ele geçirerek kurtuluş savaşı’nı sona erdirmek istemeleri(Tren hattı ve askeri ikmal merkezini ele geçirme).
Yunan kuvvetleri Bursa ve Uşak bölgelerinden Eskişehir ve Afyon yönüne taarruza başladılar(6 Ocak 1921). Eskişehir önlerinde yapılan savaşı Türk düzenli birlikleri kazandı.
****I. İnönü Savaşı Batı Cephesi’nde Yunanistan’a karşı DÜZENLİ ORDUMUZCA KAZANILAN İLK ZAFERDİR. Albay İsmet, generalliğe yükseldi.

2.I.İnönü Muharebesi’nin Sonuçları Nelerdir?
1)Yunanlılar ilk kez düzenli bir Türk ordusuna yenildiler.
2)Tün yurtta TBMM’ye güven arttı.
3)Kurtuluş savaşımızın kazanılacağı inancı güçlendi.
4)İtilaf Devletleri bu savaşı n sonunda durumu yeniden gözden geçirme gereğini duydu ve Londra Konferansı’nı topladı.
5)Çerkez Ethem meselesi halledildi.
6)İtilaf Devletleri arasında anlaşmazlıklar başladı.
7)Ortaya çıkan olumlu ortamdan yararlanılarak 1921 Anayasası ilan edildi(20 Ocak 1921).
8)İstiklal marşı kabul edildi(12 Mart 1921).
 
Geri
Üst