Arama sonuçlarınız

 1. A

  Ders Notu Hazırlama Ekipleri

  Tarih Öğretimine dair sitelerdeki notlar genellikle eski müfredat zamanında hazırlanmış. Bunlarla alakalı güncellemeler çok istifadeli olabilir. Bu yapılırken hem okuldaki ders hem de sınava hazırlık beraber mükemmel olabilir. Eski sitede konu şu şekilde ele alınmıştı. Tarih 3 Ders Notu...
 2. A

  Sivil Savunma Denetleme

  Okul idaresi tarafından sivil savunma ile ilgili denetleme için hazırlık görevi bize verildi. Okul öğrenci mevcudu 2500'den fazla personel sayısı da 100'den fazla. Bu konu ile elime uzun bir yazı tutuşturulsa da, işi uygulayanlar konuyu daha iyi bileceklerdir. Süre de az kaldı. Neler...
 3. A

  Ders Kitaplarının Yazımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

  Tarih ders kitaplarını öğrenciler sevmezler. Bu bizim öğrencilik yıllarımızda da böyledi. Şu anda da aynı. Bunun birçok nedeni vardır. Benim bahsedeceğim neden önemli olmasına rağmen sayfanın rengi, yazı karakterleri değil. Elbette bunlar da önemli, fakat başka bir soruna dikkat çekerek konu...
 4. A

  IV. ÜNİTE: TÜRKLERDE EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI

  IV. ÜNİTE: TÜRKLERDE EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI 1-İlk Türk devletlerinde coğrafi şartlar ekonomik faaliyetleri nasıl etkilemiştir? 2-İlk Türk devletlerinde iktisadi yapının oluşumunda hangi unsurlar etkili olmuştur? 3-İlk Türk devletlerinde tarıgçı (tarıdacı) kesiminin bulunduğuna kanıt olarak...
 5. A

  III. ÜNİTE: Türklerde Hukuk Çalışma Soruları

  III. ÜNİTE: TÜRKLERDE HUKUK ÇALIŞMA SORULARI 1-İlk Türk devletlerinde hukuk kurallarına ne ad verilirdi? 2-Töre hükümlerinde hangi durumlarda düzenlemeler yapılabilirdi? 3- Törenin değişmez hükümleri nelerdir? 4-İlk Türk devletlerinde yasama yetkisi hangi kurumlara aittir? 5-Kurultayda yapılan...
 6. A

  II. ÜNİTE: Türklerde Toplum Yapısı Çalışma Soruları

  II. ÜNİTE: TÜRKLERDE TOPLUM YAPISI ÇALIŞMA SORULARI 1-İlk Türk devletlerinde toplumsal yapıyı oluşturan unsurları küçükten büyüğe doğru yazınız. 2-Göçebe Hayatın toplum üzerine etkilerini açıklayınız. 3-Orun, Ülüş, Tüz kavramlarını açıklayınız. 4-İlk Türk Devletlerinde ailenin özelliklerini...
 7. A

  I. ÜNİTE: Türklerde Devlet Teşkilatı Çalışma Soruları

  I. ÜNİTE: TÜRKLERDE DEVLET TEŞKİLATI ÇALIŞMA SORULARI 1-Kut Anlayışı nedir? 2-Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi nedir? 3-Töre nedir? 4-İl’i oluşturan unsurlar nelerdir? 5-İlk Türk devletlerinde sosyal hayatın birimlerini küçükten büyüğe doğru yazınız. 6-İslam öncesi Türk Ordusunun özelliklerini...
 8. A

  İslam Öncesi Türk Devletlerinde Ordu Ders Notu

  ORDU TEŞKİLATI Türklerde ilk düzenli ordu Asya Hun hükümdarı Mete Han tarafından kurulmuştur. Mete Han orduyu onluk, yüzlük, binlik ve on binlik bölümlere ayırmış; her bölümü bir komutana bağlamıştır. En büyük birliğe tümen adı verilmiştir. Mete’nin ordudaki bu düzenlemesi günümüze kadar...
 9. A

  Ekiplerin İşler Hale Gelmesi

  Bilindiği üzere forumumuzda şu anda iki tane aktif ekip çalışması var. Fakat bunlar arzu ettiğimiz ilgiyi görmedi. Geçen yıllarda not hazırlayan arkadaşlarımızdan ricamız bir kez daha fedakalıkta bulunmaları, aramıza yeni katılan arkadaşlardan da paylaşımların hakkını vermeleridir. Ekiplerin...
 10. A

  İslam Öncesi Türk Devletlerinde Sanat Ders Notu

  Bilim ve Sanat Bilim İlk Türk devletlerinden günümüze ulaşan yazılı eser ve belge az olduğundan Türklerin bilim alanındaki çalışmaları hakkında fazla bilgi sahibi değiliz. Ancak, Türklerin Oniki Hayvanlı Türk Takvimi’ni yapmaları astronomi bilimiyle ilgilendiklerini ve bu alanda ilerlediklerini...
 11. A

  İslam Öncesi Türk Devletlerinde Ekonomik Hayat Ders Notu

  EKONOMİK HAYAT – (İktisadi hayat) Hayvancılık: Orta Asya’nın iklimi ve yeryüzü şekilleri bölgede hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır. Bu nedenle Türk ekonomisinin temeli hayvancılığa dayanıyordu. Tarım: Elverişli bölgelerde tarım faaliyetleriyle uğraşılmıştır. Türkler arpa, buğday ve darı gibi...
 12. A

  İslam Öncesi Türk Devletlerinde Hukuk Ders Notu

  HUKUK Töre: Türklerin siyasi ve sosyal hayatını düzenleyen yazısız hukuk kurallarına Töre denir. Devlet işleri ve toplum düzeni -töre- ile sağlanırdı. Töre; hükümdar buyrukları, halkın gelenekleri ve Kurultay’da (toy) alınan kararlardan oluşurdu. Türk töresi sert ve kesin hükümler içeriyordu...
 13. A

  İslam Öncesi Türk Devletlerinde Toplum Yapısı Ders Notları

  TOPLUM YAPISI Türk toplumunun temeli Oguş denilen aileye dayanırdı. Ailelerin bir araya gelmesiyle urug (aileler birliği, sülale) oluşurdu. Urugların birleşmesiyle boy, Boyların birleşmesiyle budun (kavim, millet) oluşurdu Budunların bir araya gelmesi ile de Türklerin -il- dedikleri devlet...
 14. A

  İslam Öncesi Türk Devletlerinde Devlet Yönetimi Ders Notları

  DEVLET YÖNETİMİ Devlet, Türklerde “il” veya “el” olarak isimlendirilmiştir. Türk tarihinde siyasi teşkilatlanmayı ilk defa Büyük Hun Devleti’nde Mete Han yapmıştır. Türkler tarih boyunca farklı bölgelerde birçok devlet kurmuşlardır. Türklerin çok sayıda devlet kurmasında etkili olan unsurlar. •...
 15. A

  İlk Türk İslam Devletlerinde Toplum Yapısı Ders Notu

  Sosyal ve İktisadi Hayat; 1. Toplum köylü ve şehirli olarak ikiye ayrılırdı. 2. Şehirlerde bilim adamları, devlet görevlileri ve ahiler yaşardı. 3. Ahilik aynı iş koluna mensup esnafın ahi baba denilen bir şeyh etrafında toplandıkları dini, sosyal ve ekonomik bir örgütlenmedir. Ahilik...
 16. A

  İlk Türk Devletlerinde Toplum Yapısı Ders Notu

  Sosyal ve İktisadi Hayat; 1. Eski Türklerde Ataerkil (pederi) aile yapısı görülür. 2. Tek eşlilik esastır. Erkek tarafı kızın ailesine kalın yada kalıng denilen bir bahşiş verirdi. 3. Eski Türklerde 3. ve 4. aylarda yeni yıl (soğuk yemek) festivalleri düzenlenirdi. Atalar ve Gök Tanrı için...
 17. A

  Osmanlı Devletinde Devlet Yönetimi Ders Notu

  Egemenlik (Yönetim) Anlayışı: 1. Osman ve Orhan beyler devirlerinde taht hanedanın ortak malıdır. 2. 1. Murat devrinde taht padişah ve oğullarınındır anlayışı benimsenmiştir. 3. 2. Mehmet (Fatih) yayınladığı Kanunname-i Ali Osman ile kardeş katlini yasal hale getirmiştir. Ayrıca...
 18. A

  İlk Türk-İslam Devletlerinde Devlet Yönetimi Ders Notu

  1. Hükümdara devleti yönetme yetkisinin Tanrı adına Halife tarafından verildiğine inanılırdı. 2. Hutbe okutmak, para bastırmak, özel bir unvan la anılmak (Nevbet (bando takımı), Çetr (şemsiye), Sancak, Alem (bayrak), Hilat (kaftan), Tuğ, Tuğra, Otağ (çadır)) gibi hakimiyet alametleri vardır...
 19. A

  İslam Öncesi Türk Devletlerinde Devlet Yönetimi Ders Notu

  Devlet Yönetimi; 1. Toplum; aile (oğuş), oba, oymak, boy, budun, gibi birimlere ayrılmıştır. 2. Devlet il yada el sözcüğü ile ifade edilirdi. 3. Hükümdar; Han, Hakan, Kağan, İdikut, İlteber, Şanyü, Tan-hu gibi unvanlar alırdı. 5. Kağana devleti yönetme yetkisinin Gök Tanrı tarafından...
 20. A

  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı (10-12-2010)

  Ortaöğretim T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı, program yenileme çalışmaları kapsamında tamamlanarak 10.12.2010 tarih ve 228 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilmiştir. -17-12-2010 bkz.. http://ttkb.meb.gov.tr/indir/ogretmen/programlar/ortaogretim/TCInkTarAta3.rar
Geri
Üst